sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Vreau sa fiu antreprenor!

Înscriere în proiect

Înscrierea în grupul țintă al proiectului a început în data de 01.03.2018 ora 09.00 și continuă până în luna octombrie 2018.

Notă: Toate documentele se completează în limba română.

1. Formular de înregistrare în Grupul Țintă…Descarcă.   Vă rugăm să semnați PE FIECARE PAGINĂ a formularului.

2. Scrisoare de motivație …Descarcă

3. Acord de utilizare a datelor personale…Descarcă

4. Declarație privind statutul pe piața muncii…Descarcă

5. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei entități legale…Descarcă

6. Declarație de intenție cu privire la inițierea unei afaceri…Descarcă

7. Declarație privind evitarea dublei finanțări…Descarcă

8. Copie după Cartea de Identitate.

9. Copie după certificat de naștere și de căsătorie, după caz.

10. Copie documente de studii (diplome, adeverințe de studii/student sau declarație pe proprie răspundere…Descarcă)

11. Copie după Contractul de Muncă în derulare la data înscrierii sau adeverință de la angajator.

12. Adeverința de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru șomer înregistrat (indemnizat sau neindemnizat).

13. Adeverință medicală de la medicul de familie cu mențiunea Apt pentru participarea la cursul de formare antreprenorială. (Vă rugăm să vă asigurați că este vizibilă parafa medicului și stampila unității sanitare.)

14. Curriculum Vitae EuroPass …Descarcă . La rubrica Locul de muncă/poziția pentru care se candidează vă rugăm să completați : Participare la cursurile de formare antreprenorială în cadrul Proiectului „Vreau să fiu antreprenor! – Mysmis 106972”.

15. Declarație evitare incompatibilitate candidat…Descarcă

16. Acord de participare ca rezervă în proiect…Descarcă

Pentru parcurgerea procedurii de înscriere este necesar să parcurgeți următorii pași:

Pasul 1: descărcați și tipăriți documentele documentele de mai sus. 

Pasul 2: completați lizibil cu informațiile solicitate. 

Pasul 3: semnați olograf documentele completate, PE FIECARE PAGINĂ.

Pasul 4: realizați fotocopii după celelalte documente solicitate și SEMNAȚI-LE și adaugați mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

Pasul 5: scanați SEPARAT fiecare document, IN FORMAT PDF, și salvați cu denumirea documentelor din lista de înscriere în grupul țintă al proiectului. (lista de mai sus).

Pasul 6: transmiteți toate documentele scanate, într-un singur email, la adresa:  proiect106972@exino.ro 

Documentele trimise vor fi distribuite Consilierilor de informare si recrutare a grupului țintă, în funcție de județ. Aceștia le vor analiza în ordinea sosiriiși vor comunica aplicanților situația dosarului de înscriere în grupul țintă.

» Descarcă procedura

  • În cazul în care documentația este completă și corespunzătoare, aplicantul va fi informat, prin email și/sau telefon, de către Consilierul de informare și recrutare grup țintă, că urmează să propună Comisiei de selecție includerea sa în grupul țintă al proiectului.
  • În cazul în care documentația este incompletă sau completată necorespunzător sau dacă sunt necesare solicitări de clarificări Consilierul va informa aplicantul prin telefon și/sau e-mail, asupra documentelor ce lipsesc la dosar sau asupra altor aspecte ce trebuie clarificate. Pentru completarea dosarului și păstrarea locului în ordinea depunerilor de înscrieri aplicantul va transmite documentele lipsă și/sau va răspunde la clarificări în maxim 5 zile lucrătoare.
  • În cazul în care, în termenul menționat, nu sunt completate integral documentele lipsă sau aplicantul nu răspunde la solicitarea de clarificări, Consilierul informează aplicantul că va propune Comisiei de selecție respingerea dosarului de înscriere în grupul țintă.
  • În urma verificărilor Comisia de selecție va întocmi un Proces verbal de Verificare a dosarelor. După verificarea dosarelor de candidatura, Comisia de selecție va întocmi, cu respectarea indicatorilor din proiect, lista candidaților admiși în grupul țintă, lista candidaților propuși ca rezerve și lista candidaților respinși. Aceste liste sunt cuprinse în Procesul verbal de selecție.
  • Lista finală a candidaților înscriși în grupul țintă al proiectului va fi aprobată de Managerul de Proiect printr-o decizie de includere în proiect a candidaților admiși.
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» SC Resources Development & Ideas SRL
» Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 03/01/2018
Valoare contract: 22.288.249, 75 lei

Pagina Facebook a proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României