sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Vreau sa fiu antreprenor!

Înscriere în Concurs

1. Persoanele care AU participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune următoarele documente:

Anexa 1. Cerere de înscriere în Concursul de Planuri de Afaceri (varianta 9 octombrie 2018)…Descarcă
Anexa 2. Actul de identitate, în copie
Anexa 17. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului…Descarcă
Anexa 18. Planul de afaceri  (varianta 9 octombrie 2018)...Descarcă / BugetDescarcă/ Flux de numerarDescarcă

2. Persoanele care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente:

Anexa 1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri (varianta 9 octombrie 2018) …Descarcă
Anexa 2. Actul de identitate, în copie
Anexa 3. Scrisoare de motivație …Descarcă
Anexa 4. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal…Descarcă
Anexa 5. Declarație privind statutul pe piața muncii…Descarcă
Anexa 6. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei entități legale…Descarcă
Anexa 7. Declarație privind evitarea dublei finanțări…Descarcă
Anexa 8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020…Descarcă.
Anexa 9. Certificatul de naștere, în copie
Anexa 10. Certificatul de căsătorie, în copie dacă este cazul
Anexa 11. Documente de studii – diplome, adeverințe de studii/student, în copie,
Anexa 12. Contractul de Muncă în derulare sau adeverință de la angajator, în copie dacă este cazul
Anexa 13. Adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru șomer înregistrat – indemnizat sau ne indemnizat, în copie dacă este cazul
Anexa 14. Curriculum Vitae EuroPass…Descarcă
Anexa 15. Declarație evitare incompatibilitate candidat …Descarcă
Anexa 16. Acord de participare ca rezervă în proiect …Descarcă
Anexa 17. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului…Descarcă
Anexa 18. Planul de afaceri (varianta 9 octombrie 2018) …Descarcă / BugetDescarcă / Flux de numerarDescarcă

Procedura de completare a dosarului de înscriere în Concursul de Planuri de Afaceri
(1) Descărcați și tipăriți documentele de înscriere de mai sus.
(2) Completați lizibil cu informațiile solicitate. (puteți alege să completați cu pixul sau la calculator)
(3) Semnați, pe fiecare pagină, documentele de înscriere completate,
(4) Realizați fotocopii după celelalte documente solicitate, semnați-le și adăugați pe toate mențiunea: Conform cu originalul
(5) Îndosariați toate documentele de înscriere și planul de afaceri într-un dosar cu șină. (Atenție! Planul de afaceri nu se completează cu date de identificare ale candidatului și nici nu va avea semne de identificare pe el). Completați pe dosar numele, prenumele si adresa dumneavoastră.
(6) Depuneți dosarul personal, prin poștă sau curier, la Asociația Exino, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13A, Sector 5, Cod postal 050912 București, Electromagnetica Business Park – în perioada 16.08.2018 – 09.11.2018, în interiorul programului de lucru de luni până vineri între orele: 09:00-17:00.

  • În cazul trimiterii prin curier plata va fi la expeditor iar persoana de contact la destinatar este Dl. Răzvan Gavrilescu – 0722.455.447.
  • În cazul trimiterii prin Poșta Română plata va fi la expeditor și se va utiliza serviciul Recomandat cu confirmare de primire.

Coordonatorul activității de selectare a planurilor de afaceri și stagii de practică – Dl. Răzvan Gavrilescu 0722.455.447

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» SC Resources Development & Ideas SRL
» Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 03/01/2018
Valoare contract: 22.288.249, 75 lei

Pagina Facebook a proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României