sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS 141080

Student antreprenor în Regiunea Centru

Innotech Centru

Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de absolventi de invatamant tertiar universitar care isi gasesc un loc de munca ca urmare a dezvoltarii unui program compex de sprijin in vederea ocuparii pe cont propriu prin dezvoltare antreprenoriala in vederea dezvoltarii unei afaceri intr-unul din sectoarele idetificate ca si competitive prin intermediul Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC2014-2020) in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificate prin intermediul Strategiei Nationale pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020. In vederea atingerii obiectivului general, proiectul propune pentru finantare un set complex de interventie ce are in vedere asigurarea bagajului de cunostinte si aptitudini pentru elaborarea unui plan de afaceri aplicabil si sustenabil.
Avand in vedere obiectivul general, mentionat anterior, proiectul propus spre finantare se incadreaza in axa prioritara 6 a Programului Operational Capital Uman 2014-2020, prioritatea de investitii 10 iv „Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata
muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare
bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie”: Obiectivul Specific 6.13 „Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential
loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI”. Proiectul propus spre finantare se incadreaza in obiectivul specific 6.13 din POCU 2014-2020 nu
doar prin obiectivul general al proiectului „cresterea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant tertiar universitar” ci si prin activitatile propuse spre finantare, activitati mentionate experes in cadrul POCU 204-2020 ca si activitati ce urmeaza a fi finantate in vederea atingerii OS 6.13, si anume activitati de formare de competente antreprenoriale; activitati de consiliere / consultanta / mentorat in vederea demararii unei afaceri pe cont propriu in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate studentilor (ISCED 4-8); acordarea de micro granturi in vederea demararii unei afaceri (a se vedea Programul Operational Capital Uman 2014-2020 versiunea iulie 2020 disponibila la adresa http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/ – pagina 231-232). Ca urmare a faptului ca proiectul vizeaza
implementarea unui set complex de masuri destinate dezvoltarii antreprenoriale in domeniile economice identificate ca si competitive prin intermediul Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014-2020, proiectul propus spre finantare contirbuie la implementarea masurilor: Imbunatatirea accesului la finantare al companiilor in special a IMM urilor (prioritatea 1) si Cresterea atractivitatii investitiilor in sectoarele cu potential de dezvoltare inteligenta (prioritatea 4) din cadrul Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014. In acelasi timp prin
stimularea adoptarii unui model de dezvoltare bazat pe cunoastere (inovare; cercetare; investitii in noi tehnologii) proiectul asigura implementarea masurilor incluse in SNCDI 2014-2020. In cadrul proiectului va fi incurajata dezvoltarea de planuri de afaceri care includ activitati de stimulare a dezvoltarii bazate pe cercetare, invovare, utilizarea noilor tehnologii – in acest sens proiectul contribuie la masura finantarea de proiecte CDI derulate de intreprinderi in scopul inovarii de procese si de produse (bunuri si servicii) in sectoarele economice care prezinta potential de crestere din cadrul diretiei de actiune sustinerea specializarii inteligente (vezi capitolul 4 din SNCDI). In acelasi timp prin sprijinul financiar acordat prin schema de minimis, proiectul vine in completarea masurilor Crearea, in cadrul unei scheme de ajutor “de minimis”, a unui fond de investitii cu capital de pornire (seed capital”) destinat antreprenorilor cu idei inovatoare, precum si a unui fond de investitii cu capital de risc („venture capital”) si de crestere („growth capital”) destinat „start-up”-urilor inovatoare si respectiv Crearea, in cadrul schemei de ajutor “de minimis”, a unui sistem de credite (microcredite, credite pentru capital de lucru, credite pentru investitii de dezvoltare) cu dobanzi subventionate in favoarea IMM-urilor inovatoare (vezi capitolul 4 din SNCDI). Prin stimularea ocuparii pe cont propriu a absolventilor de invatamant tertiar universitar (ISCED 4-8) proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Strategiei Nationale de Ocupare a Foretei de Munca 2014-2020 si anume70% – rata de ocupare a fortei de munca pentru grupa de varsta 20–64 ani. Prin dezvoltarea programului de sprijin antreprenorial pentru persoanele inmatriculate in invatamantul superior – proiectul faciliteaza reducerea orizontului de timp de la absolvirea studiilor pana la ocupare – contribuind astfel in mod direct la obiectivul nr.1 din Strategia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca si anume O1. Cresterea ocuparii in randul tinerilor si prelungirea vietii active a persoanelor in varsta, pe componenta de ocupare a tinerilor. Implementarea proiectului va genera efecte benefice pe termen lung mai ales la nivelul persoanelor care beneficiaza de sprijin (grupul tinta) in sensul ca vor dobnandii abilitati si competente recunoscute pentru elaboarea si punerea in aplicare a unui plan de afaceri in vederea deschiderii unei intreprinderi economice sustenabile si adaptabile la dinamica economica. In vederea atingerii obiectivului general al proiectului se propun spre finantare un set de 5 masuri principale ce au rolul de a asigura cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar prin intermediul antreprenoriatului. Cele 5 masuri principale sunt: 1. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 3 institutii de invatamant superior din regiunea Centru in vedere stimularii antreprenoriatului la nivelul persoanelor inmatriculate
in invatamantul superior; 2. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 6 organizatii reprezentative ale mediului de afaceri din regiunea Centru (organizatii patronale/asociatii de intreprinderi/HUB-uri/Clustere de afaceri/incubatoare de afaceri/Camere de comert, etc)
in vederea adaptarii activitatilor proiectului la rigorile mediului economic dar si in vederea asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor sprijinite prin interconectarea acestora la mediul de afaceri din regiune; 3. Organizarea si derularea unui program de formare profesionala in
competente antreprenoriale in vedere dobandirii de competente certificate si recunoscute la nivel national pentru un numar de 345 de studenti (ISCED 4-8) care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu; 4. Dezvoltarea unui sistem complex de consiliere/consultanta/mentorat inclusiv derularea unui stagiu de practica intr-o companie pentru cei 13 de castigatori ai concursului de planuri de afaceri la care se adauga un numar de 3 persoane aflate pe lista de rezerve; 5. Acordarea de micro granturu sub forma de ajutor de minimis in cuantum de maxim 100.000 de euro pentru un numar de 13 de intreprinderi ce vor pune in implementare cele 13 de
planuri de afaceri selectate pentru finantare. Dar efectul benefic pe termen lung este evidentiat si la nivelul mediului economic pentru ca se faciliteaza dezvoltarea de parteneriate economice prin cooptarea noilor antreprenori in structurile de bussines facilitand astfel
dezvoltarea mediului economic pe termen lung.

1. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 3 institutii de invatamant superior din regiunea Centru in vedere stimularii antreprenoriatului la nivelul persoanelor inmatriculate in invatamantul superior. Aceste 3 parteneriate se adauga la parteneriatul incheiat in perioada de elaborare a Cererii de finantare si au in vedere asigurarea sprijinului in vederea identificarii studentilor care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu in regiunea Centru intr-unul din sectoarele identificate ca fiind competitive prin SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. In acelasi timp prin intermediul acestor parteneriate se are in vedere angrenarea structurilor antreprenoriale studentesti de la nivelul institutiilor de invatamant superior in procesul de amendare a metodologiei de selectie a planurilor de afaceri si in vederea furnizarii de informatii si observatii relevante. OS 1 se va realiza prin intermediul A.I.1 si se va considera atins odata cu semnarea celor 3 parteneriate cu institutii de invatamant superior
din regiunea Centru.
2. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 6 organizatii reprezentative ale mediului de afaceri din regiunea Centru (organizatii patronale/asociatii de intreprinderi/HUB-uri/Clustere de afaceri/incubatoare de afaceri/Camere de comert, etc) in vederea adaptarii activitatilor proiectului la rigorile mediului economic dar si in vederea asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor sprijinite prin interconectarea acestora la mediul de afaceri din regiune. Aceste 6 parteneriate vor asigura interconectarea celor 13 de intreprinderi sprijinite cu mediul de faceri din regiunea Centru si vor asigura premisele dezvoltarii sustenabile a viitoarelor intreprinderi. OS 2 se va implementa prin intermediul A.I.1 si se va considera atins atunci cand vor fi semnate cele 6 protocoale de colaborare.
3. Organizarea si derularea unui program de formare profesionala in competente antreprenoriale in vedere dobandirii de competente certificate si recunoscute la nivel national pentru un numar de 345 de studenti (ISCED 4-8) care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu. Prin intermediul activitatii A.I.3 un numar de 345 de persoane inmatriculate in institutii de invatamant superior (ISCED 4-8) vor beneficia de un program de formare recunoscuta la nivel national in vederea dobandirii de competente antreprenoriale. Totodata programul de formare profesionala este punctul de plecare al procesului de elaboare a planurilor de afaceri ce vor participa la concursul de planuri de afaceri. OS 3 va fi considerat atins atunci cand 345 de studenti (ISCED 4-8) vor beneficia de progrmul de formare in competente antreprenoriale, cand vor fi elaborate 315 planuri de afaceri si un numar de 315 participanti la programul de formare profesionala va fi certificat.
4. Dezvoltarea unui sistem complex de consiliere/consultanta/mentorat inclusiv derularea unui stagiu de practica intr-o companie pentru cei 13 de castigatori ai concursului de planuri de afaceri la care se adauga un numar de 3 persoane aflate pe lista de rezerve. Pentru castogatorii concursului de planuri de afaceri si pentru un numar de 3 persoane mentionate pe lista de rezerve se va asigura un set complex de sprijin imn vederea dobandirii de competente practice in vederea implementarii planurilor de afaceri si deschiderii intreprinderilor. Setul de masuri cuprinde un stagiu de practica intr-o intreprindere dublate de o serie de servicii de
consiliere/consultanta/mentorat in vederea demararii cu succes a procesului de implementare a planului de afaceri. OS 4 va fi implementat prin intermediul activitatilor A.I.5, A.I.6 si respectiv A.I.7 si va fi considerat atins atunci cand cei toti cei 16 beneficiari vor fi beneficiat de masurile de sprijin si vor fi semnate cele 13 de contracte de subventie.
5. Acordarea de micro granturi sub forma de ajutor de minimis in cuantum de maxim 100.000 de euro pentru un numar de 13 de intreprinderi ce vor pune in implementare cele 13 de planuri de afaceri selectate pentru finantare. Aceasta masura are rolul de a asigura necesarul de finantare pentru un numar de 13 de start-upuri infiintate pentru implementarea celor 13 de planuri de afaceri selectate pentru finantare. Prin intermediul ajutorului de minimis acordat se asigura oportunitati de dezvoltare sustenabila in vederea ocuparii pe cont propriu pentru studentii care au elaborat planurile de afaceri selectate asigurand in acelasi timp dezvoltarea unui numar de minim 65 de locuri de munca. OS 5 se va implementa prin intermediul activitatilor II.1, II.2 si III.1 si se va considera atins atunci cand toate cele 13 de intreprinderi vor finaliza perioada de sustenabilitate asumata prin Contractul de subventie.

Grupul tinta al proiectului este format din 345 de persoane care indeplinesc conditiile de eligibilitate in conormitate cu Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Innotech Student si anume:

a) sa se incadreze in una din categoriile de grup tinta eligibile conform Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice si anume:
– Studenti (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup tinta eligibil studenti sa fie eligibil trebuie sa demonstreze la data intrarii in operatiune (prima zi de curs de formare profesionala in competente antreprenoriale) ca este inmatriculat cel putin in anul 2 de studii de licenta.
– Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi)
– Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior) – inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii.
b) sa exprime in scris intentia de a infiinta o intreprindere in regiunea Centru (prin intreprindere se intelege ”orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati economice”). Avand an vedere specificul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 6.13 si dezideratul de a directiona resursele financiare existente catre persoanele din grupurile vulnerabile (studentii) – in procesul de selectie al grupului tinta se vor aloca un minim de 35 de locuri (10.15% din total grup tinta) pentru persoane care indeplinesc conditiile de eligibilitate si provind din mediul rural si/sau apartin minoritatii roma. In ceea ce
priveste procesul de identificare, dupa cum am aratat in cadrul sub-activitatii A.I.1 – procesul de idetificare a persoanelor eligibile pentru a face parte din grupul tinta se realizeaza pe baza campaniei de promovare si informare a publicului cu privire la oferta de formare a proiectului. In acest sens, dupa cum am detaliat la activitatea A.I.1 vor fi adoptate o serie de parteneriate cu institutii de invatamant superior din regiunea Centru in vederea facilitarii transmiterii mesajului catre persoanele interesate sa devina grup tinta. Astfel prin intermediul proiectului sunt asumate un numar de minim 4 protocoale de colaborare cu institutii de invatamant superior acreditate din regiunea Centru (1 incheiat anterior Cererii de finantare si 3 vor fi incheiate in procesul de implementare a proiectului). Pe baza acestor protocoale mesajul si oferta proiectului va fi facita cunoscuta la nivelul studentilor din cele 4 universitati. Avand in vedere faptul ca
eligibilitatea GT nu este data de inmatricularea la una din cele 4 universitati cu care vor fi facute parteneriate, pentru asigurarea informarii largi cu privire la oferta proiectului se vor derula actiuni de promovare prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa (mass media; retele de socializare, etc.) dupa cum am prezentat la sub-activitatea A.I.1. In ceea ce priveste selectia efectiva a grupului tinta aceasta se va derula conform descrierii din cadrul activitatii A.I.2, pe baza unei metodologii transparente si nediscriminatorii de selectie. Criteriile de eligibilitate vor fi exclusiv cele din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Innotech Student iar criteriul de selectie este primul venit primul servit. Pentru asigurarea implementarii și a celor mai bune masuri de sprijin pentru grupul tinta a fost realizata o analiza de nevoi pe doua paliere : 1. Nevoile individuale ale studentilor in vederea dezvoltarii antreprenoriale; 2. Nevoile si problemele identificate la nivelul mediului de afaceri in vederea identificarii masurilor necesare pentru asigurarea succesului antreprenorial al studentilor sprijiniti. In ceea ce priveste analiza de nevoi la nivelul studentior au fost identificate urmatoarele: nevoia de finantare in vederea demararii unei afaceri: nevoia de a dobandii competente antreprenoriale recunoscute la nivel national; nevoia de sprijin in procesul de deschidere a unei afaceri; nevoia de a beneficia de servicii de consiliere/consultanta/mentorat in vederea demararii unei afaceri; nevoia de a dobandii competente digitale avansate in vederea digitalizarii afacerii si identificarii de solutii pentru dezvoltarea unei afaceri digitale. In ceea ce priveste nevoile identificate la nivel de IMM,
au fost identificate urmatoarele vulnerabilitati: Persistenta unor structuri invechite de organizare a afacerilor din economia comunista, structuri care au intarziat procesele de transformare; Performante reduse in inovare ca rezultat al unui sistem national de CDI abia in formare, caracterizat in principal prin: slabe legaturi intre unitatile de cercetare si mediul de afaceri, nivel redus al cheltuielilor CDI (ca procent din PIB), conexiuni incipiente la nivel international, transfer redus al rezultatelor CD, cerere redusa pentru CD din partea sectorului privat, procent foarte redus al salariatilor in CDI in populatia activa; Nivel redus de alfabetizare informatica a populatiei si de folosire a TIC la nivelul intreprinderilor si al societatii; Un ritm al transformarilor mai lent decat este necesar pentru ca Romania sa depaseasca statutul de tara mai putin dezvoltata in clasamentele statelor membre UE privind indicatori importanti ai pozitiei competitive. Imbunatatirea indicatorilor nu conduce frecvent si la o performanta mai buna prin comparatie datorita unor intarzieri semnificative in dezvoltarea factorilor suport, in special infrastructura de transport, valorificarea creativitatii, consolidarea initiativei antreprenoriale; Deschiderea comerciala are loc la performante joase, masurate prin nivelul productivitatii in industria prelucratoare, ponderea produselor de inalta tehnologie, indicele inovarii. Avand in vedere aspectele reliefate de catre analiza de nevoi, atat la nivel de individ cat si vulnerabilitatile IMM urilor din Romania – proiectul propune masuri complexe si complementare de sprijin care sa asigure sustenabilitatea pe termen lung a interventiei. Astfel proiectul isi propune in primul rand sa asigure sprijinul necesar persoanelor din grupul tinta pentru asigurarea tranzitiei de la student la viata activa prin intermediul ocuparii pe cont propriu si dezvoltarea unei activitati antreprenorile.

Astfel pe baza programului de formare profesionala recunoscut la nivel national persoanele din grupul tinta vor dobandii competente antreprenoriale certificate in Identificarea resurselor necesare initierii unei afaceri Planificarea afacerii – dezvoltarea unui plan de afaceri; Stiluri de management – organizarea si coordonarea echipei; Legislatie si contabilitate; Fluxul de produs, de la productie (achizitie) la clientul final; Comunicarea in cadrul firmei si relatiile cu partenerii de afaceri (tehnici de negociere, rezolvarea conflictelor); Managementul performantei. In plus, in cadrul componentei de pregatire practica – cele 345 de persoane din grupul tinta beneficiaza de sprijin in vederea elaborarii unui plan de afaceri. Dupa finalizarea concursului de planuri de afaceri – cei 13 de castigaori si 3 persoane de pe lista de rezerve (in ordinea punctajului) vor beneficia de un program de stagiu de practica intr-o companie care activeaza in acelasi domeniu de activitate (aceiasi grupa CAEN) in vederea familiarizarii cu procesele derulate in mod curent intr-ocompanie ce activeaza in mediul de afaceri. Totodata, cei 13 de castigatori ai concursului de planuri de afaceri vor beneficia de un program individualizat de consiliere/consultanta/mentorat, scopul acestei masuri este acela de a asigura suport individulizat viitorilor antreprenori in pregatirea procesului de dezvoltare a afacerilor si implementarea planurilor de afaceri. Proiectul raspunde si nevoii de finantare initiala asigurand un sprijin financiar de minimis in cuantum de maxim 100.000 euro, sprijin menit sa faciliteze dezvoltarea initiala a afacerii. Suplimentar, pentru a asigura succesul afacerilor sprijinite si pentru a ameliora vulnerabilitatile identificate la nivelul IMM urilor din Romania – prin proiect vor fi luate urmatoarele masuri: sprijinirea exclusiv a acelor planuri de afaceri care presupun dezvoltarea de intreprinderi care activeaza in domeniile identificate ca si competitive prin SNC si care propun dezvoltarea intr-una din specializarile inteligente identificate prin SNCDI – aceasta masura are in vedere asigurarea implemementarii de afaceri pentru care exista oportunitati de dezvoltare ulterioara. O alta masura este aceea ca prin programul de formare si apoi prin programul individualizat de consiliere/consultanta/mentorat sa se asigure dezvoltarea unor structuri care sa faciliteze adaptabilitatea si disponibilitatea la schimbare a intreprinderii in functie de dinamica economica. Un aspect esential al dezvoltarii antreprenoriale de azi este digitalizarea afacerii – astfel in cadrul proiectului se vor lua urmatoarele masuri – a) stabilirea ca si obligativitate pentru toti cei 13 de antreprenori pregatiti ca in planurile de afaceri sa includa in mod obligatoriu parcurgerea unui program de formare profesionala in utilizarea tehnologiei informatiilor in vederea digitalizarii proprie afaceri – aceste cursuri pot fi decontate din subventia de minimis, sau din resurse proprii – dar parcurgerea unui astfel de modul de formare este obligatorie; b) minim 3 afaceri din cele 13 de afaceri sprijinite vor include dezvoltarea unei afaceri digitalizate (digitaizarea poate fi cuprinsa atat in procesul de productie cat si in procesul de vanzare). In concluzie dorim sa precizam faptul ca impactul si beneficiile proiectului asupra grupului tinta este datorat exclusiv implementarii proiectului dupa cum: a) cei 345 de membrii ai grupului tinta beneficiaza in mod gratuit de un program de formare profesionala in competente antreprenoriale in vederea obtinerii de competente certificate cu recunoastere nationala; b) cei 13 castigatori ai concursului de planuri de afaceri la care se adauga 3 de pe lista de rezerve beneficiaza de un stagiu de practica intr-o intreprindere ce activeaza in domeniul economic de interes in vederea familiarizarii cu procesele din economia reala; c) cei 13 castigatori ai concursului de planuri de afaceri la care se adauga 3 de pe lista de rezerve beneficiaza de un program individualizat de servicii de consiliere/consultanta/metorat in vederea demararii unei afaceri si implementarii eficiente a planului de afaceri; d) 13 de tineri antreprenori beneficiaza de sprijin financiar de minimis in cuantum de maxim 100.000 euro pentru finantarea initiala a afacerii.

Regiunea de Dezvoltare Centru formata din următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

Regulament General de Protecția Datelor…descarcă
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da