sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Vreau sa fiu antreprenor!

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență prin înființarea, demararea funcționării și susținerea dezvoltării sustenabile a 90 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea de Dezvoltare Centru care vor crea valoare adăugată prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 408 persoane, cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să demareze o activitate economică non agricolă în zona urbana, subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora cu până la 40.000 euro și prin crearea a minim 180 de noi locuri de muncă în acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Proiectul își propune trei direcții majore de acțiune ce au ca si scop final creșterea gradului de ocupare prin dezvoltarea de activități pe cont propriu. In acest sens cele trei direcții majore de acțiune propuse spre finanțare au in vedere următoarele:

 1. Îmbunatățirea competentelor antreprenoriale pentru un număr de 408 de persoane (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), persoane cu vârsta de peste 18 ani, ce intenționează să înființeze o afacere non agricolă în zona urbană, în vederea elaborării planului de afaceri aferent concursului organizat prin proiect, cât si printr-un stagiu de practică în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat
 2. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanţă/mentorat în vederea înființării şi demarării întreprinderilor noi.
 3. Sprijinirea unui număr de 90 de antreprenori prin acordarea de subvenții în vederea dezvoltării unei afaceri, subvenții în cuantum de maxim 40.000 euro calculat la cursul Info euro aferent lunii august 2016.

Proiectul îşi propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării competențelor antreprenoriale – atât prin formarea celor 408 de membrii ai grupului ţintă cât şi prin înființarea şi demararea funcționării cele 90 de noi afaceri dezvoltate în Regiunea de Dezvoltare Centru. Cele 408 de persoane formate în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor avea oportunitatea şi competențele certificate de a demara activități economice pe cont propriu putând contribui la dezvoltarea economică durabilă a regiunii Centru.

Cele 90 de noi afaceri demarate vor asigura noi locuri de muncă contribuind la dezideratul Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 2014-2020, de creștere a gradului de ocupare. Cele 90 de subvenții vor fi acordate în vederea dezvoltării sectoarelor identificate ca fiind competitive in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, şi anume: Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Industria auto şi componente; Tehnologia informațiilor şi comunicațiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii; Procesarea alimentelor şi a băuturilor. În selectarea domeniilor de activitate a noilor afaceri se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 5 alin 2 din Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus.

OS.1 Implementarea unor programe de formare în vederea incurajării antreprenoriatului și dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un număr de 408 de persoane interesate în dezvoltarea unor activități pe cont propriu din regiunea Centru. Obiectivul specific nr. 1 al proiectului propus spre finanțare vine în sprijinul priorității de de investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare din POCU prin dezvoltarea competentelor necesare persoanelor care doresc sa demareze o activitate independenta. Programul de formare este structurat pe doua aspecte esențiale: 1. dezvoltarea și derularea unui program de formare pentru un număr de 408 persoane din Regiunea Centru care doresc sa demareze o activitate independenta în vederea dobândirii competentelor necesare, competente certificate de către ANC (Autoritatea Națională de Calificări); 2. Furnizarea unui program de consiliere și sprijin pentru 408 persoane din regiunea Centru în vederea dobândirii competențelor practice pentru elaborarea unui plan de afaceri ce are ca scop final demararea unei activități independente. Prin intermediul procesului de sprijin și consiliere în dezvoltarea planurilor de afaceri se are în vedere asistarea celor 408 persoane din grupul țintă în dezvoltarea planurilor de afaceri în conformitate cu metodologia de derulare a concursului de antreprenoriat.

OS.2 Incurajarea si sprijinirea antreprenoriatului prin oferirea de sprijin financiar neramburasabil si de consiliere/consultanta/mentorat in vederea dezvoltarii a 90 de afaceri pe cont propriu in regiunea Centru. OS nr. 2 al proiectului vine in sprijinul priorității de de investitii 8.iii din POCU prin furnizarea de sprijin financiar si mentorat pentru un numar 90 de persoane care doresc sa demareze o activitate independenta in regiunea Centru. In acelasi timp OS nr. 2 vinde in intampinarea obiectivului specific 3.7 din Programul Operational Capital Uman – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana prin sprijinirea cresterii gradului de ocupare prin sustinerea a 90 de noi intreprinderi. Programul de sprijin oferit are in vedere trei componente principale – 1 este data de participarea celor 90 de persoane la un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat; 2 sprijinul acordat celor 90 de câștigători ai concursului de antreprenoriat este dat de furnizarea unui program de mentorat in vederea dezvoltării activității independente in conformitate cu planul de afaceri selectat; 3 acordarea de sprijin financiar sub forma unei scheme de antreprenoriat pentru cele 90 de noi intreprinderi. Aceasta componenta are în vedere asigurarea finanțării necesare pentru dezvoltarea noilor afaceri.

OS.3 Creșterea gradului de ocupare a forței de munca la nivelul regiunii de dezvoltare Centru prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana in vederea dezvoltării a cel putin 180 de noi locuri de munca sustenabile. Obiectivul specific nr. 3 vinde in întâmpinarea obiectivului specific 3.7 din Programul Operațional Capital Uman – prin sprijinirea creșterii gradului de ocupare prin susținerea a 90 de noi intreprinderi in vederea dezvoltării de noi locuri de munca. In vederea atingerii obiectivului de dezvoltare a minim 180 de noi locuri de munca se au in vedere următoarele aspecte – fiecare din cele 90 de noi intreprinderi sprijinite beneficiare a schemei de ajutor de antreprenoriat (minimis) are in vedere obligația de a înființa un număr minim de 2 noi locuri de munca. In vederea asigurării sustenabilitatii locurilor de munca create in cadrul proiectului se are in vedere obligativitatea beneficiarilor de ajutor de antreprenoriat (minimis) de a păstra locurile de munca pentru o perioada minima de 12 luni – din care minim 6 luni in perioada in care beneficiază de sprijin financiar prin schema de ajutor de minimis si alte minim 6 luni in perioada de sustenabilitate, după cele maxim 12 luni in care beneficiază de sprijin de minimis (antreprenoriat) prin intermediul proiectului.

 1. Campanie de informare a publicului cu privire la oportunitățile oferite de proiect atât din punct de vedere al participării la programul de formare cât și cu privire la oportunitățile oferite pe baza sprijinului financiar de minimis (antreprenoriat).
 2. 100 şomeri şi persoane inactive selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.
 3. 308 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă selectați pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.
 4. 100 şomeri şi persoane inactive care beneficiază de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.
 5. 308 angajați, inclusiv peroane care desfășoară o activitate independentă care beneficiază de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.
 6. 310 de persoane care doresc să demareze o activitate independentă, din regiunea Centru, certificate ca urmare a absolvirii programului de formare antreprenorială dezvoltat prin proiect.
 7. 310 planuri de afaceri dezvoltate de către persoanele care doresc să demareze o activitate independentă, din regiunea Centru, ca urmare a participării la programul de formare antreprenorială.
 8. 90 de planuri de afaceri selectate în vederea finanțării prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat).
 9. Minim 81 de planuri de afaceri selectate în vederea finanțării prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) dezvoltate de către persoanele din grupul țintă care au participat la programul de formare antreprenorială.
 10. Derularea a 90 de stagii de practică în întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat de către cei 90 de câștigători ai concursului de antreprenoriat.
 11. Derularea a 90 de programe personalizate de consiliere/consultanţă/mentorat pentru cei 90 de câștigători ai concursului de antreprenoriat în vederea dezvoltării celor 90 de afaceri selectate pentru sprijin financiar prin schema de minimis.
 12. 90 de noi întreprinderi înființate de către cei 90 de câștigători ai concursului de antreprenoriat pe baza celor 90 de planuri de afaceri selectate.
 13. 90 de subvenții de antreprenoriat acordate celor 90 de întreprinderi selectate pentru a beneficia de sprijin prin intermediul concursului de antreprenoriat.
 14. 180 de noi locuri de muncă dezvoltate în cadrul celor 90 de întreprinderi sprijinite prin schema de minimis (antreprenoriat).
 15. 180 de persoane cu domiciliul sau reședința în regiunea Centru angajate în cadrul celor 90 de întreprinderi sprijinite prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat).
 16. 90 de rapoarte de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor ce beneficiază de sprijin financiar prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) în perioada de maxim 12 luni în care se acordă subvenţia de minimis (antreprenoriat).
 17. 90 de rapoarte de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor ce beneficiază de sprijin financiar prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) în perioada de sustenabilitate a celor 90 de întreprinderi ce au beneficiat de sprijin prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat).

Grupul țintă al proiectului este compus din 408 persoane fizice din Regiunea Centru care doresc să demareze o afacere non agricolă în mediul urban.

Pentru a fi eligibilă o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban,

b) își are reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din Regiunea Centru. Nu pot face arte grupul țintă tinerii NEETs ( acronimul pentru formularea “Not in Education, Employment or Training” tineri din categoria de vârstă cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

Proiectul are în vedere ameliorarea următoarelor tipuri de nevoi pentru care sunt propuse soluții:

 1. Nevoile cu caracter general pe piața muncii din Regiunea Centru date de rata scăzută de ocupare – proiectul propune un pachet complet de sprijin în sensul în care pentru cele 408 persoane din grupul țintă. Se va furniza un program complet de formare antreprenorială în vederea stimulării accesului pe piața muncii și stimulării ocupării pe cont propriu. În plus programul propune un pachet de sprijin complet pentru 90 de antreprenori, pachet ce conține un stagiu de practică/consultanţă/consiliere/mentorat în dezvoltarea afacerii dublate de un pachet de sprijin financiar de minimis în cuantum maxim de 40,000 euro în conformitate cu planul de afaceri declarat câștigător. Acest pachet de sprijin are în vedere creșterea ratei de ocupare a forței de muncă prin crearea a minim 180 de noi locuri de muncă sustenabile pe termen lung. Proiectul promovează creșterea ocupării prin diversificarea ofertei de locuri de muncă și prin creșterea numărului de afaceri.
 2. Nevoile concrete ale persoanelor care doresc să demareze o afacere – nevoi identificate prin intermediul analizei proprii care relevă faptul că din totalul respondenților 219 de persoane (93,19%) au răspuns că au nevoie de sprijin în dezvoltarea afacerii. Ca și nevoie de sprijin au fost identificate următoarele: 127 de persoane au nevoie de sprijin în dezvoltarea unui plan de afaceri (54,04%), 131 de persoane au nevoie de un program de formare antreprenorială (55,74%); 194 de persoane au nevoie de activități de consultanţă/consiliere/mentorat (82,55%); 113 persoane au nevoie de stagii de practică în companii ce activează în domeniul vizat de planul de afaceri (48,06%). În acest sens proiectul răspunde nevoilor identificate ale grupului țintă printr-un program de formare antreprenorială acreditate ANC (Autoritatea Națională de Calificări) ce conține un modul practic în vederea elaborării planurilor de afaceri pentru 408 persoane din regiunea centru ce doresc să demareze o afacere. În același timp proiectul prevede un program amplu de sprijin destinat celor 90 de câștigători ai planului de afaceri – program de sprijin materializat printr- un stagiu de pregătire practică în cadrul unei companii care derulează activitate în același domenii ca viitoarea afacere, un program complet de sprijin/ asistenţă /consultanţă / mentorat în deschiderea și dezvoltarea afacerii. Cele 90 de noi afaceri vor beneficia de sprijin de minimis în cuantum maxim de 40,000 euro.
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» SC Resources Development & Ideas SRL
» Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 03/01/2018
Perioadă implementare: 03.01.2018 – 31.12.2020
Valoare contract: 22.288.249, 75 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României