sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

După cum a rezultat din analiza de nevoi, la nivelul OSC este necesar un amplu proces de stimulare a implementării de măsuri active de ocupare și de diversificare a ofertei de servicii realizat de către OSC. Prin măsurile de sprijin dezoltate in cadrul acestei sub-activitati se are in vedere sprijinirea atingerii obiectivului specific 1 „Integrrea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile“ din SNOFM 2021-2027 direcția de acțiune 1 „Promovarea de noi abordări în furnizarea măsurilor active pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă“ prin „dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor inactive apte de muncă și identificarea celor mai adecvate modalități de încurajare a participării acestora pe piața muncii;“.

In mod concret, cele 30 de organizații sprijinite prin proiect vor beneficia de sprijin pentru:

–  dezvoltarea de servicii de consiliere /consultanta/mentorat in vederea stimulării ocupării prin anteprenoriat si anteprenoriat social.

–    dezvoltare de servicii de formare profesională.

– dezvoltarea de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă (servicii de informare/consiliere si mediere pe piața muncii).

  In prima faza de implementare la nivelul fiecărei organizații sprijinite se va realiza o analiză initială cu privire la capacitatea organizației de a furniza servicii de ocupare prin anteprenoriat, servicii de formare profesionala, servicii de stimulare a ocupării forței de muncă.

 Aceasta analiza organizațională va viza documentele statutare, structura organziatorica, resursa umana disponibila, resursele Financiare disponibile, infrastructura disponibila, capacitatea de a atrage fonduri inclusiv fonduri nerambursabile.

  Pe baza acestei analize initiale se va realiza un plan de sprijin si dezvoltare instituțională ce va avea drept scop creșterea capacității de furnizare de servicii relevante pentru piața muncii.

Pe baza acestei planificări de dezvoltare fiecare ONG va beneficia de sprijin individualizat pentru o perioadă de minimum 12 luni pe perioada de implementare a proiectului în vederea:

– dezvoltării și implementării efective de măsuri de sprijin pentru stimularea ocupării prin
anteprenoriat. 

– dezvoltarea și implementarea unor procese și servicii de consiliere / consultanță / mentorat pentru stimularea ocupării prin anteprenoriat. 

– identificarea de surse de finanțare pentru inițiativele anteprenoriale.

– creșterea capacității de monitorizare a modului în care sunt implementate planurile de afaceri. 

– dezvoltarea și implementarea unor procese de evaluare a planurilor de afaceri și de optimizare a acestora.

– dezvoltarea de programe de formare profesională, inclusiv sprijin și asistență pe componenta de elaborare a suporturilor de curs, de întocmire a dosarelor de autorizare a cursurilor, de digitalizare a programelor de formare, de sustinere a programelor de formare, de evaluare și de certificare de competențe. 

– dezvoltarea și implementarea de servicii de stimulare și de ocupare a forței de muncă, inclusiv sprijin pentru obținerea acreditării de furnizor de servicii de stimulare și ocupare a forței de muncă, sprijin pentru implementarea serviciilor de stimulare și ocupare a forței de muncă.

  In ceea ce priveste necesitatea autorizării/acreditării proceselor derulate în cadrul proiectului – acestea nu necesită licență/autorizatie/acreditare – dar prin intermediul proiectului cele 30 de organizatii ale societății civile, vor fi sprijinite individual in funcție de serviciile ce urmeaza sa le implementeze in vederea autorizării ca furnizori de formare profesională in conformitate cu OG 129/2000 privind formarea profesională a adultilor și ca furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă în conformitate cu HG 277/2002.

  Intregul proces de sprijin destinat consolidării  capacității celor 30 de organizații ale societătii civile (atat pe componenta de sprijin pentru dezvoltarea managementului organizational si planificarii strategice, cat si pe componenta de dezvoltare de servicii specifice pentru piata muncii la nivelul celor 30 de OSC sprijinite) va lua forma unui program de consiliere/mentorat/coaching

  Acest program de sprijin sub forma de consiliere/mentorat/coaching se va derula pe baza Ghidului pentru mentori si coordonatori de programe de mentorat care a fost elaborat in cadrul proiectuluiLearning to Be a Good Mentor (LeGMe), un proiect Grundtvig
Parteneriat pentru Invatare (2013-1-RO1-GRU06-29565), cu durata de doi ani,
implementat cu sprijinul Comisiei Europene de catre opt organizatii din Croatia,
Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacia si Elvetia, proiect ce a urmarit
sa pregateasca resurse umane si pedagogice pentru ca partenerii sa poata demara
programe de mentorat eficiente in zonele lor de actiune.

  In acest sens, relația dintre expertii implicați în implementarea măsurilor de sprijin destinate celor 30 de OSC va fi o relație tipică între mentor (expertii implicați în implementarea masurilor de sprijin) și discipol (cele 30 de OSC – conducerea celor 30 de OSC/persoanele desemnate de conducerea celor 30 de OSC pentru implementarea managementului organizațional și a planificării strategice si pentru dezvoltarea de servicii pentru piața muncii (informare și consiliere; mediere; formare profesionala; stimularea ocuparii prin anteprenoriat,
etc.).

  Programul de mentorat se aplică pe tipologia programului de mentoratului structurat. Activitatea de mentorat structurat este procesul care se desfasoara ca parte din ansamblul activitatilor proiectului derulat de catre toti partenerii din proiect care raspund de aceasta activitate. Aceasta abordare formalizata si structurata implica o contributie si un sprijin direct din partea partenerilor din proiect in ceea ce privește potrivirea mentorilor cu discipolii.

  Programul de mentorat urmareste respectarea Metodologiei de mentorat în scopul practicării unui mentorat de calitate oferind șanse de dezvoltare, resurse și suport pentru a le oferi mentorilor și discipolilor abilitățile necesare pentru stabilirea și menținerea relațiilor eficiente de mentorat.

  Programul de mentorat ofera oportunități majore de a promova invatarea inter-disciplinara si de a pune in legatura persoanele interesate. Mentorat unul-la-unul Acest tip de mentorat implică o relație între mentor și discipol, unde mentorul are mai multa experiența în domeniul relevant pentru dezvoltarea discipolului. Relația de mentorat unu-la-unu este una din valorile esențiale pe care le creează și promovează proiectul.

  Relația dintre mentor și discipol și realizările personale și profesionale care rezultă din aceasta relație sunt cheia pentru asigurarea sustenabilitatii dupa finalizarea proiectului.         

   Mentoratul unul-la-unul se va desfășura în cadrul întalnirilor individuale dintre mentor si discipol.

   Intalniri individuale.  Mentorul va realiza lunar un număr minim de 10 intalniri individuale cu fiecare discipol.

   Intalnirile se pot organiza, dupa caz, unul-la-unul (fizic) sau online. Intalnirile individuale unul-la-unul se vor organiza alternativ la sediul OSC sprijini dar și la sediul Centrului de asistenta si resurse.

  La întâlnirile individuale unul-la-unul sau online Mentorul poate invita, cu acordul discipolului, și alte persoane a caror experiență profesională, calități, reușite și interes în domeniul de activitate specific serviciilor pentru piața muncii sunt relevante și pot aduce o valoare adaugata pentru discipol.

   Fișa de mentorat – După fiecare lună de activitate Mentorul va întocmi și va atașa la raportul de activitate o fișă de mentorat.

  Aceasta fisa va cuprinde descrierea evaluării activitații și a performanței discipolului, activitățile pe care Mentorul le-a desfășurat în decursul lunii și planificarea activitatilor pentru luna urmatoare.

Chestionar de satisfactie al discipolului. După fiecare lună de activitate Mentorul va solicita
discipolului să completeze un chestionar de satisfactie.  Acestava cuprinde minim urmatoarele intrebari :

1. Cum apreciati relatia cu mentorul? (Foarte bine, Bine, Satisfacator, Nesatisfacator)

2. Cum apreciati sprijinul primit de la mentor? (Foarte bine, Bine, Satisfacator, Nesatisfacator)

3. Ce propuneri aveti pentru imbunatatirea colaborarii?

Mentorat on-line. În cadrul proiectului se va utiliza Și mentoratul online. Acesta va fi sustinut de platforma dezvoltata prin proeict, care permite accesul și flexibilitatea comunicarii dintre mentor și discipoli precum și dintre toate persoanele înregistrate gratuit.

  Ținând cont de specificul măsurilor de sprijin, experții implicați în derularea activității vor contribui direct, inclusiv la realizarea dosarelor de autorizare/acreditare ca furnizori de servicii de stimulare a ocuparii si ca furnizori de formare profesională.

 Centru de asistență și resurse. Din punct de vedere al infrasturcturii necesare ce va fi asigurată prin proiect se va asigura dezvoltarea unui Centru de asistență și resurse într-o locație din Regiunea Centru (din considerente de ordin geografic – care sa permita deplasarea
facilă a reprezenanților OSC). Acest centru de asistență și resurse va fi locația de implementare preponderentă a activităților de consiliere/mentorat destinate celor 30 de OSC, pe langa sediul fiecarei organizatii sprijinite în parte. Costurile cu dezvoltarea centrului de asistență și resurse vor fi imparțite astfel: prin proiect se asigură necesarul financiar pentru inchirierea unui spatiu de minim 60 de metri patrati iar din resursele puse la dispozitia proiectului va fi asigurat mobilierul necesar pentru activitatea în centrul de asistență și resurse. Din punct de vedere al resursei umane implicate vor fi angati un Consilier asistență dezvoltare servicii pe piața muncii 4h/zi (liderul de parteneriat) și un Expert dezvoltare programe de formare 4h/zi (partener).

Documente utile pentru:

Consilier asistență dezvoltare servicii pe piața muncii 

  1. Metodologia de realizare a planului de sprijin și dezvoltare instituționalădescarcă
  2. Analiza inițialădescarcă
  3. Planul de sprijin…descarcă

                                                                                                                                                                   Expert dezvoltare programe de formare

  1. Analiza inițială…descarcă
  2. Planul de sprijin…descarcă

R.1.13 30 de ONG -uri active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului.
R.1.9 30 de OSC sprijinite în vederea dezvoltării de servicii de stimulare a ocupării pe piața muncii prin anteprenoriat.
R.1.12 30 de asociații și fundatii sprijinite în perioada de implementare a proiectului. 
R.1.10 30 de OSC sprijinite în vederea dezvoltării de servicii specializate de ocupare pe piața muncii. 
R.1.11 30 de OSC sprijinite in vederea dezvoltării de programe de formare profesională.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846