Cine suntem

Exino înseamna „Excelență și Inovare”.

Excelență și Inovare” reprezintă esența unei viziuni ambițioase și orientate către progres. Este o declarație puternică care subliniază angajamentul pentru atingerea excelenței și promovarea inovației în toate aspectele activității noastre.

În primul rând, „Excelența” reflectă dorința noastră de a atinge cele mai înalte standarde în tot ceea ce facem. Înseamnă că ne străduim să fim lideri în domeniul nostru, să oferim servicii de calitate superioară și să ne depășim constant așteptările. Ne concentrăm pe rezultate și pe dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor noastre, pentru a livra rezultate remarcabile și pentru a satisface nevoile clienților noștri.

Pe de altă parte, „Inovarea” reprezintă dorința noastră de a fi mereu la pas cu schimbările și de a găsi soluții creative și inovatoare pentru provocările și problemele cu care ne confruntăm. Credem că inovația este cheia pentru progresul și succesul pe termen lung. Încurajăm gândirea laterală, explorarea de noi idei și abordări, și aducerea de valoare adăugată prin inovație în fiecare aspect al activității noastre.

Astfel, EXINO – „Excelență și Inovare”, reflectă angajamentul nostru de a fi lideri în domeniul nostru prin oferirea de servicii de înaltă calitate și prin abordarea inovatoare a provocărilor. Ne străduim să fim mereu în fruntea tendințelor și să aducem idei și soluții inovatoare care să inspire și să genereze rezultate semnificative. Prin excelentă și inovare, ne dorim să fim un partener de încredere și să contribuim la transformarea și progresul societății românești.

Asociația Exino este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2007, în București, cu scopul de a sprijini și promova dezvoltarea antreprenoriatului în România. Cu o abordare holistică și orientată spre nevoile antreprenorilor, Exino oferă un set cuprinzător de programe, resurse și servicii menite să inspire, să educe și să consolideze comunitatea antreprenorială din țară. 

Una dintre principalele misiuni ale Asociatiei Exino este să dezvolte și să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial românesc. În acest sens, asociația colaborează strâns cu diverse părți interesate, inclusiv Comisia Europeană, Guvernul României, companii, organizații de afaceri, instituții de învățământ superior și alte ONG-uri cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru antreprenoriat și inovație. Exino promovează și susține schimbul de bune practici, dialogul și colaborarea între toți actorii implicați în dezvoltarea sectorului antreprenorial.

Programele și proiectele Asociatiei Exino oferă sprijin antreprenorilor la început de drum în transformarea ideilor lor în afaceri durabile. Acest programe se bazează pe consiliere, mentorat, formare profesională și consultanță specializată pentru a ajuta antreprenorii să dezvolte abilitățile de management, să-și îmbunătățească strategiile de afaceri și să obțină acces la resursele necesare pentru a-și crește start-up-ul. De asemenea, Exino organizează regulat evenimente de networking și întâlniri cu investitori, facilitând astfel conectarea antreprenorilor cu oportunități de finanțare și parteneriate strategice.

Pentru a promova cultura antreprenorială și a încuraja spiritul inovator, Exino desfășoară activități de educație și formare antreprenorială. Aceastea oferă celor interesați oportunitatea de a învăța despre antreprenoriat, planificarea afacerilor și managementul financiar, prin intermediul unor cursuri interactive și programe de mentorat. În plus, Exino acordă subvenții nerambursabile și premiază inovația, recunoscând astfel excelența și creativitatea în rândul antreprenorilor.

Asociația Exino oferă, de asemenea, prin intermediul partenerilor din întreaga țară, suport antreprenorilor existenți. Acest program se concentrează pe dezvoltarea și consolidarea afacerilor deja înființate, oferind consultanță în domeniile strategiei de piață, gestionarea resurselor umane, marketingului și financiar. Echipa Exino lucrează îndeaproape cu antreprenorii pentru a identifica oportunități de creștere și a dezvolta strategii personalizate pentru fiecare afacere în parte.

În cadrul Asociației Exino, se acordă o atenție deosebită și antreprenorilor din mediul rural. Exino înțelege importanța dezvoltării economice echitabile și a susținerii comunităților locale. Prin intermediul programelor și proiectelor pe care le derulează Asociația Exino oferă sprijin și consultanță specializată pentru antreprenorii din zonele rurale, contribuind astfel la stimularea economiei locale și la reducerea disparităților regionale.

Asociația Exino desfășoară, de asemenea, activități de advocacy, de cercetare și documentare pentru a identifica și a adresa provocările cu care se confruntă antreprenorii în România. Asociația Exino colaborează cu autoritățile publice pentru a influența politicile și reglementările care afectează antreprenoriatul, astfel încât să se creeze un mediu legislativ favorabil și să se faciliteze accesul la finanțare și resurse.

În concluzie, Asociația Exino este o organizație dedicată sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului în România. Prin intermediul programelor, serviciilor și resurselor oferite, Exino încurajează inovarea, educă antreprenorii, facilitează networking-ul și crește vizibilitatea antreprenorilor români, contribuind astfel la prosperitatea și dezvoltarea economică a României.

Președinte Asociația Exino