Sigla-Proiect-startup2014

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlu proiect: Start-up 2014! O sansa de dezvoltare antreprenoriala durabila in regiunile Centru si Nord Est
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Start-up 2014! O sansa de dezvoltare antreprenoriala durabila in regiunile Centru si Nord Est

Obiectivul general al proiectului este constituit de dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor care au varsta peste 18 ani din regiunile Centru si Nord Est si subventionarea planurilor de afaceri ale acestora in vederea cresterii ratei de ocupare, in mod sustenabil, in acord cu sectoarele idetificate ca fiind competitive. Proiectul isi propune patru directii majore de actiune ce au ca si scop final cresterea gradului de ocupare prin dezvoltarea de activitati pe cont propriu.

In acest sens cele patru directii majore de actiune propuse spre finantare au in vedere urmatoarele:

  1. Dezvoltarea culturii si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de 400 de persoane de peste 18 ani ce doresc sa demareze o activitate pe cont propriu printr-un program de formare in vederea dobandirii de competente antreprenoriale;
  2. Asigurarea unui program complet de consiliere/sprijin in vederea dezvoltarii unei noi afaceri – atat prin programul de consiliere/sprijin in vederea elaborarii planului de afaceri aferent concursului organizat prin proeict – cat si printr-un program de consiliere/sprijin permanenta in vederea eficientizarii activitatii in cadrul afacerilor dezvoltate.
  3. Sprijinirea unui numar de 40 de antreprenori prin acordarea de subventii in vederea dezvoltarii unei afaceri, subventii in cuantum de maxim 25000 euro calculat la cursul Infoeuro aferent lunii octombrie 2014;
  4. Promovarea dezvoltarii culturii antreprenoriale printr-o campanie de informare cu privire la oportunitatile de dezvoltare a unei activitati economice pe cont propriu si prin promovarea exemplelor de succes.

Proiectul isi propune sa genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltarii culturii antreprenoriale – atat prin elementele de formare pentru cei 400 de membrii ai grupului tinta si consiliere cat si prin cele 40 de noi afaceri dezvoltate in regiunile de dezvoltare Centru si Nord Est. Cele 400 de persoane formate si consiliate in vederea dobandirii de abilitati si abtitudini antreprenoriale vor avea oportunitatea si capacitatea certificata de a demara activitati economice pe cont propriu putand contribuii la dezvoltarea economica durabila a celor doua regiuni de dezvoltare. Cele 40 de noi afaceri demarate vor asigura noi locuri de munca contribuind la dezideratul Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014- 2020 de crestere a gradului de ocupare.

In acelasi timp campania de promovare si informare urmareste modificarea atitudinii generale fata de demararea unei activitati economice pe cont propriu prin promovarea exemplelor de succes in domeniul antreprenoriatului – proiecte de succes ce vor fi selectate prin concursul dezvoltat in proiect in vederea acordarii celor 40 de subventii. Cele 40 de subventii vor fi acordate in vederea dezvoltarii sectoarelor identificate ca fiind competitive in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, si anume: Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Industria auto şi componente; Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie (agricultură1, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii; Procesarea alimentelor şi a băuturilor.

Proiectul propus spre finantare contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU 2007 – 2013 – Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane prin dezvoltarea unui sistem de formare in domeniul antreprenorial astfel incat persoanele din grupul tinta sa beneficieze de competente certificate in dezvoltare antreprenoriala. Totodata proiectul sprijina dezvoltarea a 40 de noi afaceri care vor genera cel putin 80 de noi locuri de munca contribuind la dezideratul de crestere a gradului de ocupare.

Contributia la atingerea obiectivului general al Axei prioritare 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor – promovarea culturii antreprenoriale, flexicuritatii si adaptabilitatii prin sprijinirea fortei de munca si a intreprinderilor competente, pregatite si adaptabile – este data de furnizarea unui program complet de formare/consiliere/asistenta si sprijin in vederea dezvoltarii cultuirii anteprenoriale si stimularii dezvoltarii de activitati pe cont propriu.

Cursurile de formare antreprenoriala permit dobandirea de competente cheie in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si felxibilitate in vederea dezvoltarii de activitati pe cont propriu in sectoarele cu plus valoare mare.

Proiectul raspunde obiectivului general al domeniului major de interventie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale – dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale în vederea îmbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritual antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri – atat prin componenta de formare/asistenta si consiliere in vederea dobandirii de competente antreprenoriale dar si prin componenta de sprijin efectiv, inslusiv financiar in dezvoltarea a 40 de noi afaceri.

Avand in vedere recomandarile de tara din anul 2014, CE– privind necesitatea implementarii unui pachet de masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca, care „trebuie sa sprijine persoanele aflate în cautarea unui loc de munca în vederea consolidarii capacitatii individuale de ocupare (prin oferirea de programe de informare si consiliere în cariera personalizate, formare si perfectionare profesionala si stimularea initiativei antreprenoriale individuale).” – proiectul propus spre finantare raspunde atat CPP 176 cat si recomandarilor de tara din anul 2014– – prin sprijinirea antreprenoriatului atat prin furnizarea de competente antreprenoriale cat si prin sprijinul direct, inclusiv financiar, in dezvoltarea a 40 de noi afaceri in regiunile Centru si Nord Est.

In acest sens proiectul este relevant din punct de vedere al CPP 176 propunand un set integrat de masuri ce vin in sprijinul dezvoltarii antreprenoriale prin sprijinirea unui numar de 40 de persoane care sa dezvolte 40 de noi afaceri.

Obiectiv Specific 1 – Cresterea gradului de constientizare si promovare a atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala prin derularea unei campanii de promovare la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord Est si Centru. OS1 corespune operatiunii orientative formulata in cadrul DCI POSDRU aferenta DMI 3.1si CPP176 – Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala – astfel prin OS 1 – se doreste promovarea unei atitudinii pozitive cu privire la antreprenoriat prin intermediul unei campanii de promovare si informare ce va avea ca si puncte centrale – informarea cu privire la oportunitatile antreprenoriale oferite de proiect dar si promovarea exemplelor de succes in domeniul antreprenoriatului. In acelasi timp proiectul promoveaza dezoltarea unei culturi antreprenoriale bazate pe cooperare si dezvoltare printr-un program de seminarii ce au in vedere interconectarea noilor afaceri dezvoltate – interconectare la nivel multi-regional prin seminarii interregionale ce au drept scop infiintarea unor retele antreprenoriale ce au in vedere constituirea de parteneriate economice.

Obiectiv Specific 2 – Implementarea unor programe de formare si servicii consiliere inovatoare in vederea incurajarii antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un numar de 400 de persoane interesate in dezvoltarea unor activitati pe cont propriu. OS2 corespune operatiunii orientative formulata in cadrul DCI POSDRU aferent DMI 3.1 si CPP176 Implementarea de programe si servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale. In acest sens proiectul propune un program integrat de consiliere/asistenta si formare in vederea dezvoltarii unei noi afaceri pentru 400 de persoane cu varsta de peste 18 ani ce intentioneaza sa demareze o activitate economica pe cont propriu. Acest program integrat de asistenta/consiliere si formare – are in vedere asigurarea expertizei necesare pentru elaborarea unui plan de afaceri sustenabil dar si furnizarea de sprijin si consultanta in activitatea economica propriu zisa in vederea cresterii gradului de eficienta a noilor activitati economice.

Obiectiv Specific 3 – Incurajarea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale prin oferirea de sprijin financiar si de consiliere in vederea dezvoltarii a 40 de afaeri pe cont propriu. OS3 corespune operatiunii orientative formulata in cadrul DCI POSDRU aferent DMI 3.1 si CPP 176 – Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru initierea unei afaceri- prin dezvoltarea unui program de sprijin in vederea demararii a 40 de noi afaceri, sprijin atat prin activitati de consiliere si asistenta dar si prin acordarea a 40 de subventii in cuantum de maxim 25000 euro/subventie.

Grupul tinta al proiectului este format din 400 de persoane cu varsta de peste18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Regiunea de Dezvoltare Centru si Nord-Est, care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu.

Din aceste 400 de persoane – cel putin 200 de persoane (50%) vor fi persoane de gen feminin, totodata din grupul tinta de 400 de persoane – cel putin 200 de persoane (50%) se vor inscrie in categoria de varsta 18-25 de ani, inmatriculati in invatamantul superior.

 
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna (www.asimcov.ro)
» S.C. Dal Consulting S.R.L Iasi (www.dalconsulting.ro)
» Resources Development & Ideas (www.negociere.ro)
» SC Arknet Trading Services SRL Bucuresti
Dată începere proiect: 06/01/2014
Valoare contract: 8.806.367 lei
Finanțare nerambursabilă: 8.630.239,66 lei

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro