sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Vreau sa fiu antreprenor!

Procedura după publicarea rezultatelor

Procedura după publicarea rezultatelor finale ale Concursului de Planuri de afaceri 

În termen de maxim 2 zile de la publicarea listei finale a planurilor de afaceri propuse pentru finanțare fiecare participant al cărui plan de afaceri a fost selectat va confirma în scris acceptarea condițiilor de finanțare, printr-un email trimis Coordonatorului activității de selectare a planurilor de afaceri și stagii de practică –  Dl. Răzvan Gavrilescu (0722.455.447) – email: razvan.gavrilescu@exino.ro .

În termen de maxim 10 zile de la publicarea listei finale cu planurile de afaceri propuse pentru finanțare, fiecare participant se va prezenta personal în vederea încheierii angajamentului de asumare a condițiilor finanțării la Asociația Exino – Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13, Sector 5, București, în interiorul programului de lucru, de luni-vineri între orele 9-17.

Se vor prezenta următoarele documente : 

  • 2 certificate de atestare fiscală (persoane fizice). Acestea se obțin unul de la ANAF  și unul de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale. (certificatele trebuie obținute după data de 3.12.2018)
  • 1 certificat de cazier fiscal (persoane fizice). Acesta se obține de la ANAF. (certificatul trebuie obținut după data de 3.12.2018)
  • 1 certificat de cazier judiciar. Acesta se obține de la Poliție. (certificatul trebuie obținut după data de 3.12.2018)
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» SC Resources Development & Ideas SRL
» Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 03/01/2018
Valoare contract: 22.288.249, 75 lei

Pagina Facebook a proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României