sigle-ue
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005

Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia

Anunțuri

31.05.2022 – A fost publicată pe site-ul proiectului Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia MySmis 142005, Lista cu rezultate contestații Faza B și Decizia Managerului de Proiect cu lista finală a planurilor câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul proiectului și a Listei de rezervă în cadrul Concursului de planuri de afaceri. Listele pot fi consultate pe pagina proiectului : https://exino.ro/proiecte/innotech-sud-muntenia/a-i-organizarea-si-derularea-programe-de-invatare-prin-experienta-practica/

25.05.2022 – A fost publicată pe site-ul proiectului Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia MySmis 142005, Lista intermediara a planurilor de afaceri Faza B– evaluare și selecție tehnică și financiară, în ordinea punctajelor. Lista poate fi consultată pe pagina proiectului: https://exino.ro/proiecte/innotech-sud-muntenia/a-i-organizarea-si-derularea-programe-de-invatare-prin-experienta-practica/

19.05.2022 – A fost publicată lista finală cu rezultate Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative după soluționarea contestațiilor. Lista poate fi consultată pe pagina proiectului : https://exino.ro/wp-content/uploads/2022/05/Lista-finala-cu-rezultate-faza-A_142005_19.05.2022.pdf

17.05.2022 – Prin decizia Managerului de proiect se modifică data publicării rezultatelor la contestații Faza A (eligibilitate ți conformitate administrativă), respectiv data de 19.05.2022; Se modifică data publicării rezultatelor Faza B (evaluare și selecție tehnică și financiară), respectiv data de 25.05.2022; Se modifică perioada de depunere a contestațiilor Faza B (evaluare și selecție tehnică și financiară), respectiv 26.05.2022 – 27.05.2022. Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri actualizată a fost publicată pe pagina proiectului : https://exino.ro/proiecte/innotech-sud-muntenia/a-i-organizarea-si-derularea-programe-de-invatare-prin-experienta-practica/

09.05.2022 – A fost publicată Lista dosarelor respinse după evaluarea eligibilității si conformității administrative (FAZA A) Concursul de planuri de afaceri –Proiect Student antreprenor in Regiunea Sud-Muntenia MySmis 142005. Lista poate fi gasită aici: https://exino.ro/proiecte/innotech-sud-muntenia/a-i-organizarea-si-derularea-programe-de-invatare-prin-experienta-practica/

02.05.2022 – Prin decizie a Managerului de proiect se prelungește perioada de evaluare Faza A – evaluare eligibilitate și conformitate administrativă până la 09.05.2022, urmare a complexității și numărului dosarelor de candidatură depuse. Se modifică și se publică pe site-ul proiectului Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri. Varianta actualizată poate fi descărcată de aici: https://exino.ro/proiecte/innotech-sud-muntenia/a-i-organizarea-si-derularea-programe-de-invatare-prin-experienta-practica/

13.04.2022 –  Prin decizie a  Managerului de Proiect, se prelungește perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de planuri de afaceri, respectiv data de 20.04.2022, ora 17:00. Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri actualizată se poate studia pe aceeași pagina a activității A.I.4 – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului la următorul link: https://exino.ro/proiecte/innotech-sud-muntenia/a-i-organizarea-si-derularea-programe-de-invatare-prin-experienta-practica/

15.03.2022 –  Prin Decizia Managerului de Proiect se prelungește perioada de înscriere în grupul țintă al proiectului până la data de 22.03.2022

03.03.2022 – Anunț privind publicarea spre consultare publică. Se publică în consultare Metodologia de derulare a Concursului de Planuri de Afaceri Student antreprenor în Regiunea Sud-Muntenia, MySMIS: 142005. Vă rugăm să transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului mai sus menționat, la adresa de e-mail: razvan.gavrilescu@exino.ro până la data de 08.03.2022.

31.12.2021 – Asociația Exino în parteneriat cu SC Dast Training Center SRL a demarat proiectul „Student antreprenor în Regiunea Sud-Muntenia” Mysmis 142005. 

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului