sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005

Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia

GDPR

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL PROIECTULUI “Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia ”, – COD MYSMIS 142005

Ultima actualizare: Ianuarie 2022 

1.Introducere

Operatorul de date cu caracter personal: Asociația Exino, având Nr. înregistrare: 6909/A/2007 si CUI: 23050598, in calitate de Operator (numit in continuare ORGANIZATIA sau Noi).

Datele de contact ale Asociației EXINO: Punctul  de lucru din București, Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, E-mail: exino@exino.ro

Datele persoanei de contact pentru protecția datelor cu caracter personal: Răzvan Gavrilescu –  București, Calea Rahovei 266-268, Corp 1, Etaj 2, Birou 27, Sector 5, E-mail: exino@exino.ro, telefon: 0722.455.447

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este esențială pentru Noi.  Aceasta politica de protecție a datelor cu caracter personal exprima angajamentul Asociației EXINO de a respecta si proteja datele cu caracter personal ale fiecărei persoane si de a asigura conformitatea cu legislația privind protecția datelor (in principal Regulamentul UE 2016/679, denumit in continuare “GDPR”, Directiva Europeana 2002/58 si Legea 190/2018).

Aceasta politica de protecție a datelor cu caracter personal are scopul de a va informa despre ce tipuri de data cu caracter personal am putea colecta de la dvs., cum le utilizam, către cine le transmitem, care este termenul de stocare a datelor, precum si drepturile dvs.

Va rugam sa rețineți ca putem actualiza in orice moment aceasta politica de protecție a datelor cu caracter personal.

2. Definiții

“Date cu caracter personal ” înseamnă orice informație care ar putea sa va identifice fie direct, fie indirect (de exemplu numele, prenumele, adresa de e-mail/domiciliu, adresa IP, etc.)

”Prelucrare” înseamnă o operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

“Proiectul” – desemnează proiectul denumit “Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia”.

Principiile de baza legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, definite in GDPR, sunt următoarele:

Principiul (conform GDPR)

Ce presupune respectarea principiului de către Noi

Principiul legalității, echității si transparentei

Sa fim deschiși si transparenți in legătură cu ceea ce facem cu datele si motivul pentru care le utilizam; sa ne asiguram ca prelucram datele echitabil si ca avem un temei legal pentru prelucrarea acestora

Principiul limitării legate de scop

Sa colectam date cu caracter personal doar pentru scopuri determinate, explicite si legitime si sa nu prelucram datele ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri

Principiul reducerii la minimum a datelor

Sa colectam si sa utilizam doar minimul necesar de date

Principiul exactității

Sa ne asiguram ca datele sunt corecte, complete si actualizate

Principiul limitării perioadei de stocare

Sa nu păstram datele mai mult timp decât este necesar

Principiul integrității si confidențialității

Sa prelucram datele in condiții de siguranță

Principiul responsabilității

Sa fim responsabili pentru prelucrările pe care le efectuam si sa putem demonstra oricand respectarea prevederilor legale

 1. Ce date personale colectam, de ce si cum le utilizam

Pentru ca dvs.  sa  aveți cea mai clara viziune a modului in care utilizam datele dvs.  personale, puteți găsi informații in tabelul următor, astfel:

 • Coloana 1- In ce scop sunt colectate datele dvs.? Informațiile din aceasta coloana prevăd in ce activitate sau scenariu sunteți implicat atunci când utilizam sau colectam datele dvs. personale.
 • Coloana 2- Ce tipuri de date personale putem deține despre dvs.? Informațiile din aceasta coloana detaliază ce tipuri de date cu caracter personal colectam.
 • Coloana 3- Care este baza legala pentru prelucrarea datelor dvs. personale? Informațiile din aceasta coloana prevăd  temeiul juridic potrivit căruia putem utiliza datele dvs. personale.
 • Coloana 4- Cat timp stocam datele dvs. personale? Informațiile din aceasta coloana prevăd  perioada de stocare a datelor dvs. personale.

In ce scop sunt prelucrate  datele dvs. personale?

Ce tipuri de date personale prelucram

Care este baza  legala pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

Cat timp stocam datele dvs. personale

Pentru a va facilita participarea la proiect, in vederea completării tuturor  documentelor specifice impuse de MIPE (Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene)  

– Date de contact: Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail, CNP

– Apartenenta la o categorie de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala

– Originea etnica (daca este cazul)

– Situația pe piața forței de muncă din punct de vedere al ocupării

– Scrisoarea dvs. de motivație

– Declarația dvs. de intenție cu privire la inițierea unei afaceri

– Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei firme

– Datele dvs. din Curriculum Vitae, model EuroPass

– Informații medicale (daca este cazul)

GDPR art. 6 alin.1 lit. c – obligație legala

GDPR art. 6 alin.1 lit. b – executarea unui contract

GDPR art. 9 alin.2 lit.a – consimțământ

 

 

Documentele aferente proiectului se vor păstra conform prevederilor legale în vigoare

 

 

 

Documentele justificative si contabile se vor păstra pe perioada prevăzută de legislația contabila aplicabila.

Pentru a va facilita participarea la cursurile de formare profesionala in cadrul proiectului

– Copie după cartea de identitate

– Copie după certificatul de naștere

– Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul)

– Copie după documentul de studii

– Adeverință medicala

GDPR art. 6 alin.1 lit. c – obligație legala

GDPR art. 6 alin.1 lit. b – executarea unui contract

 

Navigare online

Informații colectate de cookie-uri sau tehnologii similare (“Cookies”*) ca parte a navigării dvs. pe site

*Cookie-urile sunt fisiere text mici stocate pe dispozitivul dvs. (computer, tableta sau mobil) atunci cand navigati pe internet.

Date legate de utilizarea site-ului nostru web:

– Pagini pe care le-ati vizitat

– Durata vizitei dvs.

Informații tehnice:

– Adresa IP

– Informații despre browser

– Informații despre dispozitiv

Interes legitim: pentru a ne asigura ca site-ul functioneaza corect,  este sigur si se îmbunătățește continuu, pentru a ne dezvolta activitatea

Datele se vor pastra ținând cont de termenul legal aplicabil

Intrebari transmise de dvs. catre Noi prin intermediul site-ului nostrum www.exino.ro

Informatii colectate atunci cand puneti intrebari legate de serviciile noastre

– numele si prenumele

– adresa de e-mail

– numar de telefon

– alte informatii pe care ni le-ati impartasit cu privire la solicitarea dvs.

GDPR art. 6 alin.1 lit. c – obligatie legala de a va raspunde la solicitare

GDPR art. 6 alin.1 lit. b – executarea unui contract – pentru  a va putea furniza informatiile solicitate

Datele se vor pastra tinand cont de termenul de prescriptie aplicabil

Aplicati pentru un job

Informații colectate atunci cand aplicati pentru un loc de munca in cadrul Asociației EXINO

– Informatii de identificare

– Detalii de contact

– CV (calificari, locuri de munca anterioare etc)

– Note de interviu

Executarea unui contract:

pentru a face demersuri la cererea dvs. in vederea încheierii unui contract;

Datele se vor păstra ținând cont de prevederile legale în vigoare

Asociația EXINO nu prelucrează datele dvs. cu caracter personal in scopuri secundare care ar fi diferite de cele despre care ați fost informat.

 1. In ce cazuri si către cine transmitem datele dvs. cu caracter personal

 Unele dintre datele dvs. personale pot fi accesate:

 • In cadrul Asociației EXINO acest lucru se va face numai pe baza necesitații de a ști si, acolo unde este necesar, pentru a va oferi serviciile solicitate.
 • de furnizorii de servicii care vor efectua anumite servicii necesare derulării activităților proiectului. (servicii de găzduire, întreținerea bazelor de date, precum si alți subcontractori);  le oferim doar informațiile de care au nevoie pentru a efectua astfel de servicii si vor acționa numai după instrucțiunile Asociației EXINO, fiind obligați contractual sa asigure un nivel de securitate si confidențialitate pentru datele dvs. cu caracter personal la același nivel la care Asociația EXINO este obligată sa asigure si sa respecte legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal

In plus,  Asociația EXINO poate partaja datele dvs. personale cu terți:

 • pentru a respecta o obligație legala sau pentru a răspunde la procedurile judiciare de orice natura, dispuse de instanțele judecătorești sau punerea in aplicare a masurilor de executare care sunt solicitate de autoritățile competente sau
 • pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Asociației EXINO, a utilizatorilor noștri, a angajaților noștri sau ai altora sau
 • in alte scopuri cerute de legislația aplicabila sau cu acordul dvs. prealabil.
 1. Unde stocam datele dvs. personale?

Datele sunt stocate in Uniunea Europeana.

 1. Cat timp sunt păstrate datele dvs. personale?

Vom păstra datele dvs. personale numai atât timp cat este necesar in scopul prelucrării pentru care au fost colectate, conform informațiilor din tabelul de mai sus. Cu toate acestea, putem pastra datele dvs. pentru o perioada mai lunga de timp, in aplicarea dispozițiilor legale sau de reglementare specifice.

 1. Cum sunt protejate datele dvs. cu caracter personal?

Ne angajam sa păstram securitatea datelor dvs. personale si sa luam toate masurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru, implementând toate masurile organizatorice si tehnice necesare in conformitate cu prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal si cu legile si reglementarile aplicabile pentru a va proteja datele cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat si modificare, divulgare, pierdere sau distrugere. Prin contract, este necesar ca furnizorii de servicii care prelucrează datele dvs. personale in numele Nostru sa facă același lucru.

 1. Care sunt drepturile dvs.

In conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de un anumit număr de drepturi cu privire la datele dvs. si anume:

Dreptul de acces: aveți dreptul sa fiți informat intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila privind modul in care va sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a obține:

 • confirmarea daca datele cu caracter personal care va privesc sunt sau nu procesate si, acolo unde este cazul
 • sa accesați aceste date cu caracter personal si sa obțineți o copie a acestora

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dvs. personale inexacte. De asemenea, aveti dreptul de a completa datele personale, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere (“dreptul de a fi uitat”): in unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dvs personale . Cu toate acestea, acesta nu este un drept absolut, iar Asociația EXINO poate avea motive legale sau legitime pentru păstrarea acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării: in unele cazuri, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele dvs. pe care le-ati furnizat către Asociația EXINO, intr-un format structurat, utilizat in mod obișnuit si care poate fi citit automat si aveți dreptul de a transmite aceste date către un alt operator fără obstacole din partea Asociației EXINO.  Acest drept se aplica numai atunci cand prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract si aceasta prelucrare se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul de a va opune oricând la prelucrarea datelor dvs. personale. Atunci când va exercitați dreptul de a va opune, din motive legate de situația dvs. particulara, la o prelucrare bazata pe interesul legitim al Asociației EXINO, Asociația EXINO poate , totuși, invoca motive legitime si/sau imperioase pentru a continua prelucrarea.

Dreptul de a retrage consimțământul dvs. , in orice moment , la prelucrarea care se bazează pe consimțământ: va puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul dvs. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior revocării consimțământului.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Va informam ca la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) si ca aveți dreptul de a formula o plângere atunci când considerați ca v-au fost încălcate drepturile.

Adresa: Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, cod postal 010336
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon:+40.318.059.211
Pagina web: http://www.dataprotection.ro

 1. Informatii suplimentare

Pentru informatii suplimentare cu privire la drepturile dvs. si pentru a le exercita, puteți contacta persoana de contact pentru protecția datelor cu caracter personal:  Asociația EXINO – București, Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, E-mail: exino@exino.ro

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului