sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005

Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia

Echipă proiect

Asociația Exino – Lider de proiect 

Dl. Răzvan Gavrilescu – (0722.455.447) – Manager de Proiect

Dl. Dragos Ioan – (0741.637.435) –  Coordonator activitate de consiliere si monitorizare afaceri.

Dna. Cristina Tănase (0730.670.415)–Expert consiliere și monitorizare afaceri.

Dl. Valeriu Ionescu – (0722.882.952) – Expert consiliere și monitorizare afaceri.

Dast Training Center SRL   – Partener 1

Dl. Daniel Marius Bun – (0723.328.099) – Coordonator activitate partener

Dna. Herlicska Patricia Iasmina (0774.615.302) – Expert consiliere și monitorizare afaceri.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului