sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005

Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia

Documente utile

Orientări generale privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 – iunie 2020…descarcă

Ghidul „Innotech Student” …descarcă

Corrigendum la ghidul „Innotech Student” – 15.06.2020…descarcă

Corrigendum la ghidul „Innotech Student” – 29.06.2020…descarcă

Corrigendum la ghidul „Innotech Student” – 14.07.2020…descarcă

Schema de ajutor de minimis …descarcă

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020…descarcă

Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate – Anexa 5bis la Ghidul Innotech Student…descarcă

Contract de subvenție – modelul standard…descarcă

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului