sigle ue

                                                             Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                  Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”                                                                                                                                                                          Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă „Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect 127358

 

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

A.II Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea funcționarii întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție înființate

Activitatea de mentorat din proiectul nostru se va derula pe baza Ghidului pentru mentori si coordonatori de programe de mentorat care a fost elaborat in cadrul proiectului Learning to Be a Good Mentor (LeGMe), un proiect Grundtvig Parteneriat pentru Învățare (2013-1-RO1-GRU06-29565), cu durata de doi ani, implementat cu sprijinul Comisiei Europene de către opt organizații din Croația, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacia si Elveția, proiect ce a urmărit să pregătească resurse umane si pedagogice pentru ca partenerii sa poată demara programe de mentorat eficiente in zonele lor de acțiune cu scopul de a echipa adulți cu
precădere dezavantajați (pensionari, șomeri, studenți etc.) pentru a contribui la bunăstarea
comunității lor, mentoratul poate avea efecte pozitive asupra persoanelor mentorate, a
mentorilor si organizațiilor.

Ghidul pentru mentori și coordonatori pentru programe de mentorat …descarcă 

Pe baza Ghidului pentru mentori si coordonatorii de programe de mentorat, in cadrul proiectului nostru va fi elaborata

Metodologia de organizare si derulare a programului individualizat de consiliere/consultanta in vederea înființării întreprinderilor sociale, inclusiv identificarea de piețe de desfacere…descarcă

Persoanele mentorate se dezvolta pe plan personal si devin încrezătoare. Mentorii au parte de satisfacții personale, colegialitate, sprijin al unei rețele si dezvoltare in cariera. Organizațiile devin mai productive, dobândind experiența in recrutare, socializare si retenție.

Programul de mentorat urmărește respectarea metodologiei de mentorat in scopul practicării unui mentorat de calitate oferind șanse de dezvoltare, resurse si suport pentru a le oferi mentorilor si discipolilor abilitățile necesare pentru stabilirea si menținerea relațiilor eficiente de mentorat. Programul de mentorat oferă oportunități majore de a promova învățarea inter-disciplinara si de a pune in legătura persoanele interesate din cele doua regiuni.

Ce este o întreprindere? Ce este o întreprindere unica?

 • Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor … descarcă
 • Ghid practic pentru stabilirea categoriei unei întreprinderidescarcă
 • Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimisdescarcă
 • Recomandarea nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlociidescarcă
 • Regulamentul nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat – Anexa 1descarcă

Ghid pentru întreprinderile sociale – de la înființare la impact socialdescarcă

Avantaje pentru întreprinderile sociale de inserție în derularea achizițiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări în condiții de eficiență economică și socialădescarcă

Ordin Nr. 1600/2435/2017 pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în Registrul unic de evidență a întreprinderilor socialedescarcă

Procedura de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidență a întreprinderilor socialedescarcă

Manual de identitate vizuală pentru elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserțiedescarcă

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncădescarcă

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlociidescarcă

Codul administrativdescarcă

Întrebări frecvente și răspunsuri oferite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂdescarcă

    MentoriI vor asigura tot sprijinul necesar pentru cei 21 de antreprenori sociali in vederea înființării noilor întreprinderi sociale. Sprijinul va consta in consultanta si asistenta permanenta pentru realizarea documentației necesare deschiderii întreprinderilor sociale, sprijin la nevoie inclusiv prin deplasarea mentorului ca însoțitor pentru noul antreprenor social la instituțiile abilitate in domeniu. In funcție de specificul fiecărui plan de afaceri vor fi realizate documentele necesare întreprinderilor sociale. Totodată, mentorii vor acorda sprijin in vederea întocmirii documentației statutare a noilor întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție astfel încât acestea să dobândească statutul de întreprindere sociala/întreprindere sociala de inserție, după caz. 

GHID pentru întreprinderile sociale& întreprinderile sociale de inserție…descarcă

După înființarea întreprinderilor sociale și obținerea atestatului de întreprindere socială  vor fi semnate contractele de subvenție de minimis.

Prin dezvoltarea întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție proiectul nostru contribuie la îndeplinirea obiectivelor din Strategia Națională pentru Incluziunea Sociala si Reducerea Sărăciei – astfel prin dezvoltarea întreprinderilor sociale se are in vedere dezvoltarea economiei sociale in vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile.

In ceea ce privește decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului se are in vedere acordarea unui număr de 21 de subvenții de minimis pentru un număr de 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție pe baza unui contract de subvenție de minimis.

Subvenția de minimis va fi acordata in 3 tranșe după cum urmează:

 1. Prima transa va fi acordata după ce beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta atestatul de întreprindere sociala in cazul întreprinderilor sociale sau marca sociala in cazul întreprinderilor sociale de insertie, aceasta prima transa va fi in cuantum de maxim 50% din valoarea totala a sprijinului de minimis acordat întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție. 
 2.  Cea de a doua transa va fi acordata după 6 luni de la obținerea atestatului de întreprindere sociala/marca sociala de catre beneficiarul ajutorului de minimis fiind conditionata de respectarea prevederilor contractuale si legale aplicabile, inclusiv
  de respectarea obligatiilor asumate privind locurile de munca create si ocupate. Cea de a doua transa de subvenție este de maxim 30% din valoarea totala a ajutorului de minimis acordat întreprinderilor sociale/intreprinderilor sociale de insertie sprijinite.
 3. Cea de a treia si ultima transa ce cuprinde diferența de sume dintre valoarea totala a sprijinului financiar de minimis acordat si primele doua transe va fi acordata la 12 luni de la obținerea atestatului de întreprindere sociala/marca sociala după caz minimis fiind condiționată de respectarea prevederilor contractuale si legale aplicabile, inclusiv de respectarea obligațiilor asumate privind locurile de munca create si ocupate.

In ceea ce privește monitorizarea funcționarii si dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale
sprijinite prin intermediul schemei de minimis acest proces se va derula pe baza

Metodologiei de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor sociale sprijinite…descarcă.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro