sigle ue

                                                             Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                  Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”                                                                                                                                                                          Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă „Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect 127358

 

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

Anunțuri

16.02.2023 – In data de 20.02.2023 la ora 11.30 va avea loc Conferinta de inchidere a proiectului nostru in format online.

Accesul este liber si gratuit .

Conectarea se va face prin platforma Zoom accesand link-ul urmator :

https://us02web.zoom.us/j/87364929365?pwd=UWdPc3FmRm84cm1KSmxXM0hVTGpJUT09

Meeting ID: 873 6492 9365
Passcode: 849192

Pentru mai multe detalii sau sprijin privind conectarea va rugam sa sunati la 0722455 447.

19.10.2020 – Pentru intrarea în posesia certificatelor de absolvire a cursurilor din cadrul proiectului nostru vă rugăm să contactați pe Doamna Roxana Vîlceanu la telefon 0726.365.769.

14.09.2020 –  Lista intermediară a planurilor de faceri faza B – evaluare tehnică și financiară în ordinea punctajelor…descarcă

04.09.2020 – Lista finală cu rezultate Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative după soluționarea contestațiilor …descarcă

02.09.2020 – Având în vedere numărul mare de contestații depuse ca urmare a publicării listei dosarelor respinse în Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative din date de 27.08.2020, situație care nu a putut fi prevăzută și nici împiedicată, la solicitarea Juriului de contestații și prin decizia managerului de proiect se prelungește termenul de publicare a listei finale cu rezultatele Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative până la data de 04.09.2020.

27.08.2020 – Lista dosarelor respinse după finalizarea evaluării eligibilității si conformității administrative (FAZA A)…descarcă.

01.07.2020 – În perioada 01.07.2020 – 30.09.2020 se desfășoară Concursul de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului nostru. Dosarele de participare la Concursul de planuri de afaceri se pot depune în perioada 01.07.2020, ora 09.00 – 21.08.2020, ora 17.00, personal sau prin poștă/curier, la Asociația EXINO, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București, în incinta Electromagnetica Business Park. Persoana de contact este Coordonatorul concursului planuri de afaceri, telefon 0735.814.464.

10.06.2020 -Se modifică, prin decizia Managerului de proiect, Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă, punctul 6: “Perioada de selectare a grupului țintă se desfășoară între 6 ianuarie 2020 – 10 iunie 2020”. Celelalte prevederi rămân neschimbate.
Începând cu data de 10 iunie 2020, nu se vor mai putea depune dosare de candidatura în vederea înscrierii în grupul țintă al proiectului nostru.
Dosarele sosite după această dată vor fi înregistrate și se va comunica candidaților că, datorită faptului ca s-a epuizat bugetul alocat formarii profesionale prin depășirea numărului de 104 persoane care au urmat cursurile de formare profesională și au fost certificate în domeniul antreprenoriatului social, nu se vor mai organiza cursuri de formare profesionala în cadrul proiectului nostru. Persoanele care doresc în continuare să participe la cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului social se pot adresa furnizorilor de formare profesională autorizați care organizează astfel de cursuri.
Vă mulțumim pentru interesul acordat înscrierii în grupul țintă al proiectului nostru și vă așteptăm în proiectele viitoare ale asociației noastre.

 

14.05.2020 – Se modifică, prin decizia Managerului de proiect, Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă, punctul 6: „Perioada de selectare a grupului țintă se desfășoară între 6 ianuarie 2020 – 15 iunie 2020”. Celelalte prevederi rămân neschimbate.

04.03.2020 – ASOCIATIA EXINO, cu sediul in București, Str. Voronet nr. 11, Bloc D6, Sc.A, Et.4, Ap.13, Sector 3, cod postal 031552, Tel: 0722.168.000, email: exino@exino.ro, înregistrata la Registrul asociațiilor si fundațiilor sub nr. 6909/A/2007, CUI 23050598, va invita sa participați la procedura competitiva intitulata: Achizitie servicii de formare profesionala, CPV: 80530000-8 –Servicii de formare profesionala, Proiect „Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru” – ID POCU/449/4/16/127358. Obiectul contractului consta in  furnizarea de servicii de formare profesionala, de initiere sau specializare, pentru 104 persoane din grupul ţintă. Documentatia poate fi accesata de la link-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/anunturi-prj  Durata contractului: 3 luni. Valoarea estimativa: 270.400,00 lei (fără TVA). Pretul nu se ajustează. Data limita depunerii ofertelor: 16.03.2020, ora 12:00, Ofertele se pot depune fizic, personal de reprezentantul legal/împuternicitul ofertantului sau prin poștă/curier la punctul de lucru al Asociației Exino, situat în  Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București, în timpul programului de lucru L-V între 9.00 – 17.00.

10.02.2020 – A fost publicata în consultare publică Metodologia de concurs de planuri de afaceri…descarcă.  Vă invităm să trimiteți observații la adresa de email:  georgeta.butu@exino.ro

06.02.2020 – ASOCIATIA EXINO, cu sediul in Bucuresti, Str. Voronet nr. 11, Bloc D6, Sc.A, Et.4, Ap.13, Sector 3, cod postal 031552, Tel: 0722.168.000, email: exino@exino.ro, înregistrata la Registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr. 6909/A/2007, CUI 23050598, va invita sa participati la procedura competitiva intitulata: Achizitie servicii de formare profesionala, CPV: 80530000-8 –Servicii de formare profesionala, Proiect „Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru” – ID POCU/449/4/16/127358. Obiectul contractului consta in  furnizarea de servicii de formare profesionala, de initiere sau specializare, pentru 104 persoane din grupul ţintă. Documentatia poate fi accesata de la link-ul: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/anunturi-prj. Durata contractului: 4 luni. Valoarea estimativa: 270.400,00 lei (fără TVA). Pretul nu se ajusteaza. Data limita depunerii ofertelor: 18.02.2020, ora 12:00, la adresa de e-mail exino@exino.ro.

20.12.2019 – Pentru a asigura o procedură transparentă și nediscriminatorie publicăm, cu minimum 15 zile înainte de la data la care se primesc dosarele candidaților, Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă însoțită de  toate formularele și documentele necesare.

 11.12.2019 – Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă – în consultare publică …descarcă

Pentru informarea în prealabil, din oficiu, a tuturor persoanelor interesate să facă parte din grupul țintă al proiectului nostru și pentru stimularea creșterii interesului și participării active a persoanelor în cadrul proiectului în procesul de elaborare a prezentei Metodologii, publicăm prezenta metodologie timp de 10 zile calendaristice, de la 11 decembrie 2019 până la 20 decembrie 2019 .

În perioada în care Metodologia se află în consultare publică toate persoanele interesate pot trimite propuneri, recomadari, sugestii, opinii scrise sau versiuni îmbunătățite ale Metodologiei la adresa de email: proiectsolidar.exino@gmail.com

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro