sigle ue

                                                             Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                  Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”                                                                                                                                                                          Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă „Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect 127358

 

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

Echipa proiectului

Asociația Exino – Lider de proiect 

Dl. Pierre de Hillerin – (0737.627.794) – Manager de Proiect 

Dna. Lydia Gongu  (0744.542.217) – Coordonator activitate de consiliere și monitorizare

Dna. Cristian Gongu – Expert consiliere și monitorizare

Dl. Valeriu Ionescu (0722.882.952) – Expert consiliere și monitorizare

Dna. Mioara Ayoub (0722.767.846) – Expert consiliere și monitorizare

Dna. Cristina Gongu (0766.748.467) – Expert consiliere și monitorizare

Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna  – Partener 1

Dl. Vajda Lajos – (0751.090.944) – Coordonator activitate partener

Dna. Mirela Bogyo Sanda (0788.437.636) – Expert consiliere și monitorizare

Dna. Eva Gospor  (0745.234.161) – Expert consiliere și monitorizare

Dl. Miklos Bagoly – Levente (0722.367.547)- Expert consiliere și monitorizare

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro