Sigla-Proiect-startup2014

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlu proiect: Start-up 2014! O sansa de dezvoltare antreprenoriala durabila in regiunile Centru si Nord Est
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Start-up 2014! O sansa de dezvoltare antreprenoriala durabila in regiunile Centru si Nord Est

Centre Consiliere

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență prin înființarea, demararea funcționării și susținerea dezvoltării sustenabile a 90 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea de Dezvoltare Centru care vor crea valoare adăugată prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 408 persoane, cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să demareze o activitate economică non agricolă în zona urbana, subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora cu până la 40.000 euro și prin crearea a minim 180 de noi locuri de muncă în acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Proiectul își propune trei direcții majore de acțiune ce au ca si scop final creșterea gradului de ocupare prin dezvoltarea de activități pe cont propriu. In acest sens cele trei direcții majore de acțiune propuse spre finanțare au in vedere următoarele:

  1. Îmbunatățirea competentelor antreprenoriale pentru un număr de 408 de persoane (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), persoane cu vârsta de peste 18 ani, ce intenționează să înființeze o afacere non agricolă în zona urbană, în vederea elaborării planului de afaceri aferent concursului organizat prin proiect, cât si printr-un stagiu de practică în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat
  2. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanţă/mentorat în vederea înființării şi demarării întreprinderilor noi.
  3. Sprijinirea unui număr de 90 de antreprenori prin acordarea de subvenții în vederea dezvoltării unei afaceri, subvenții în cuantum de maxim 40.000 euro calculat la cursul Info euro aferent lunii august 2016.

Proiectul îşi propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării competențelor antreprenoriale – atât prin formarea celor 408 de membrii ai grupului ţintă cât şi prin înființarea şi demararea funcționării cele 90 de noi afaceri dezvoltate în Regiunea de Dezvoltare Centru. Cele 408 de persoane formate în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor avea oportunitatea şi competențele certificate de a demara activități economice pe cont propriu putând contribui la dezvoltarea economică durabilă a regiunii Centru.

Cele 90 de noi afaceri demarate vor asigura noi locuri de muncă contribuind la dezideratul Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 2014-2020, de creștere a gradului de ocupare. Cele 90 de subvenții vor fi acordate în vederea dezvoltării sectoarelor identificate ca fiind competitive in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, şi anume: Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Industria auto şi componente; Tehnologia informațiilor şi comunicațiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii; Procesarea alimentelor şi a băuturilor. În selectarea domeniilor de activitate a noilor afaceri se va avea în vedere respectarea prevederilor art. 5 alin 2 din Schema de ajutor de minimis România Start Up Plus.

OS.1 Implementarea unor programe de formare în vederea incurajării antreprenoriatului și dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un număr de 408 de persoane interesate în dezvoltarea unor activități pe cont propriu din regiunea Centru. Obiectivul specific nr. 1 al proiectului propus spre finanțare vine în sprijinul priorității de de investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare din POCU prin dezvoltarea competentelor necesare persoanelor care doresc sa demareze o activitate independenta. Programul de formare este structurat pe doua aspecte esențiale: 1. dezvoltarea și derularea unui program de formare pentru un număr de 408 persoane din Regiunea Centru care doresc sa demareze o activitate independenta în vederea dobândirii competentelor necesare, competente certificate de către ANC (Autoritatea Națională de Calificări); 2. Furnizarea unui program de consiliere și sprijin pentru 408 persoane din regiunea Centru în vederea dobândirii competențelor practice pentru elaborarea unui plan de afaceri ce are ca scop final demararea unei activități independente. Prin intermediul procesului de sprijin și consiliere în dezvoltarea planurilor de afaceri se are în vedere asistarea celor 408 persoane din grupul țintă în dezvoltarea planurilor de afaceri în conformitate cu metodologia de derulare a concursului de antreprenoriat.

OS.2 Incurajarea si sprijinirea antreprenoriatului prin oferirea de sprijin financiar neramburasabil si de consiliere/consultanta/mentorat in vederea dezvoltarii a 90 de afaceri pe cont propriu in regiunea Centru. OS nr. 2 al proiectului vine in sprijinul priorității de de investitii 8.iii din POCU prin furnizarea de sprijin financiar si mentorat pentru un numar 90 de persoane care doresc sa demareze o activitate independenta in regiunea Centru. In acelasi timp OS nr. 2 vinde in intampinarea obiectivului specific 3.7 din Programul Operational Capital Uman – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana prin sprijinirea cresterii gradului de ocupare prin sustinerea a 90 de noi intreprinderi. Programul de sprijin oferit are in vedere trei componente principale – 1 este data de participarea celor 90 de persoane la un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat; 2 sprijinul acordat celor 90 de câștigători ai concursului de antreprenoriat este dat de furnizarea unui program de mentorat in vederea dezvoltării activității independente in conformitate cu planul de afaceri selectat; 3 acordarea de sprijin financiar sub forma unei scheme de antreprenoriat pentru cele 90 de noi intreprinderi. Aceasta componenta are în vedere asigurarea finanțării necesare pentru dezvoltarea noilor afaceri.

OS.3 Creșterea gradului de ocupare a forței de munca la nivelul regiunii de dezvoltare Centru prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana in vederea dezvoltării a cel putin 180 de noi locuri de munca sustenabile. Obiectivul specific nr. 3 vinde in întâmpinarea obiectivului specific 3.7 din Programul Operațional Capital Uman – prin sprijinirea creșterii gradului de ocupare prin susținerea a 90 de noi intreprinderi in vederea dezvoltării de noi locuri de munca. In vederea atingerii obiectivului de dezvoltare a minim 180 de noi locuri de munca se au in vedere următoarele aspecte – fiecare din cele 90 de noi intreprinderi sprijinite beneficiare a schemei de ajutor de antreprenoriat (minimis) are in vedere obligația de a înființa un număr minim de 2 noi locuri de munca. In vederea asigurării sustenabilitatii locurilor de munca create in cadrul proiectului se are in vedere obligativitatea beneficiarilor de ajutor de antreprenoriat (minimis) de a păstra locurile de munca pentru o perioada minima de 12 luni – din care minim 6 luni in perioada in care beneficiază de sprijin financiar prin schema de ajutor de minimis si alte minim 6 luni in perioada de sustenabilitate, după cele maxim 12 luni in care beneficiază de sprijin de minimis (antreprenoriat) prin intermediul proiectului.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna (www.asimcov.ro)
» S.C. Dal Consulting S.R.L Iasi (www.dalconsulting.ro)
» Resources Development & Ideas (www.negociere.ro)
» SC Arknet Trading Services SRL Bucuresti
Dată începere proiect: 06/01/2014
Valoare contract: 8.806.367 lei
Finanțare nerambursabilă: 8.630.239,66 lei

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro