Sigla-Proiect-startup2014

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlu proiect: Start-up 2014! O sansa de dezvoltare antreprenoriala durabila in regiunile Centru si Nord Est
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Start-up 2014! O sansa de dezvoltare antreprenoriala durabila in regiunile Centru si Nord Est

Echipa de management

Obiectivul general al proiectului este constituit de dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor care au varsta peste 18 ani din regiunile Centru si Nord Est si subventionarea planurilor de afaceri ale acestora in vederea cresterii ratei de ocupare, in mod sustenabil, in acord cu sectoarele idetificate ca fiind competitive. Proiectul isi propune patru directii majore de actiune ce au ca si scop final cresterea gradului de ocupare prin dezvoltarea de activitati pe cont propriu.

In acest sens cele patru directii majore de actiune propuse spre finantare au in vedere urmatoarele:

  1. Dezvoltarea culturii si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de 400 de persoane de peste 18 ani ce doresc sa demareze o activitate pe cont propriu printr-un program de formare in vederea dobandirii de competente antreprenoriale;
  2. Asigurarea unui program complet de consiliere/sprijin in vederea dezvoltarii unei noi afaceri – atat prin programul de consiliere/sprijin in vederea elaborarii planului de afaceri aferent concursului organizat prin proeict – cat si printr-un program de consiliere/sprijin permanenta in vederea eficientizarii activitatii in cadrul afacerilor dezvoltate.
  3. Sprijinirea unui numar de 40 de antreprenori prin acordarea de subventii in vederea dezvoltarii unei afaceri, subventii in cuantum de maxim 25000 euro calculat la cursul Infoeuro aferent lunii octombrie 2014;
  4. Promovarea dezvoltarii culturii antreprenoriale printr-o campanie de informare cu privire la oportunitatile de dezvoltare a unei activitati economice pe cont propriu si prin promovarea exemplelor de succes.

Proiectul isi propune sa genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltarii culturii antreprenoriale – atat prin elementele de formare pentru cei 400 de membrii ai grupului tinta si consiliere cat si prin cele 40 de noi afaceri dezvoltate in regiunile de dezvoltare Centru si Nord Est. Cele 400 de persoane formate si consiliate in vederea dobandirii de abilitati si abtitudini antreprenoriale vor avea oportunitatea si capacitatea certificata de a demara activitati economice pe cont propriu putand contribuii la dezvoltarea economica durabila a celor doua regiuni de dezvoltare. Cele 40 de noi afaceri demarate vor asigura noi locuri de munca contribuind la dezideratul Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014- 2020 de crestere a gradului de ocupare.

In acelasi timp campania de promovare si informare urmareste modificarea atitudinii generale fata de demararea unei activitati economice pe cont propriu prin promovarea exemplelor de succes in domeniul antreprenoriatului – proiecte de succes ce vor fi selectate prin concursul dezvoltat in proiect in vederea acordarii celor 40 de subventii. Cele 40 de subventii vor fi acordate in vederea dezvoltarii sectoarelor identificate ca fiind competitive in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, si anume: Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Industria auto şi componente; Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie (agricultură1, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii; Procesarea alimentelor şi a băuturilor.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna (www.asimcov.ro)
» S.C. Dal Consulting S.R.L Iasi (www.dalconsulting.ro)
» Resources Development & Ideas (www.negociere.ro)
» SC Arknet Trading Services SRL Bucuresti
Dată începere proiect: 06/01/2014
Valoare contract: 8.806.367 lei
Finanțare nerambursabilă: 8.630.239,66 lei

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro