Responsabilitate socială

Responsabilitatea Socială a Companiilor (Corporate Social Responsibility – CSR) este un subiect prezent din ce în ce mai mult pe piaţa mediului de afaceri din România, și care tinde să ia amploare. Cu toate acestea, conceptul de Responsabilitate Socială a Companiilor (CSR) este încă în faza embrionară în România.
Conceptul este originar din Statele Unite ale Americii şi a început să fie promovat la nivel european la jumătatea anilor ’80.
Consiliul Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltare Durabilă defineşte Responsabilitatea Socială a Companiilor ca fiind “angajamentul permanent al companiilor de a se comporta în mod etic şi de a contribui la dezvoltarea economică îmbunătăţind, în acelaşi timp, atât calitatea vieţii salariaţilor şi a familiilor acestora, cât şi a comunităţilor locale şi a societăţii în ansamblul ei”.
Comisia Europeană a propus următoarea definiţie: „Responsabilitatea Socială a Companiilor este un concept prin care companiile integrează preocupările sociale şi de mediu în activităţile lor operaţionale şi în interacţiunea lor cu actorii interesaţi pe o bază  voluntară”.

În primă fază, acest concept era privit cu o oarecare reticență, fiind considerat ceva abstract și bizar. Cu timpul, acesta s-a dovedit a fi un instrument util pentru rezolvarea unor probleme cu caracter social. Responsabilitatea Socială a Companiilor se defineşte ca fiind:ƒ

 • Angajamentul organizaţiei de a contribui la dezvoltarea economică a comunităţii prin implicarea activă a angajaţilor, a familiilor acestora, a comunităţii locale, a societăţii pe scară largă;
 • Realizarea de activități comunitare, cu un impact ridicat asupra societății;
 • Un concept prin care organizaţia decide să contribuie în mod voluntar la îmbunătăţirea comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
 • O practică de afaceri transparentă şi responsabilă faţă de societate;
 • Relaţia pe care o dezvoltă o companie cu gama sa largă de stakeholderi (actori implicaţi). În această categorie sunt incluşi clienţii, angajaţii, membrii comunităţii, investitorii etc;
 • O investiţie realizată de companii pentru binele comunităţii/societăţii;
 • Un contract între societate şi sectorul de afaceri.

De-a lungul timpului, s-au identificat o serie de factori care au favorizat dezvoltarea acestui concept, după cum urmează:ƒ

 • Revoluția tehnologiilor informaționale;
 • Procesul globalizării;
 • Consolidarea drepturilor consumatorilor;
 • Creșterea neîncrederii publice față de instituțiile pieței globale.

Responsabilitatea Socială a Companiilor este, în adevăratul sens al cuvântului, o cultură de afaceri ce cuprinde:
– Echitatea economică;
Š- Echitatea socială;
Š- Comportament corect;
Š- Relații transparente;
Š- Integritate;
Š- Principii morale;
Š- Investiții în comunitate

Trebuie reținut faptul că Responsabilitatea Socială a Companiilor asigură realizarea unei conexiuni puternice între mediul privat și comunitate, asigurând totodată dezvoltarea durabilă.

Conceptul de CSR se poate întâlni atât la nivelul multinaţionalelor,cât şi al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).    CSRul trebuie să fie atât o parte adițională, cât și una integrată a IMM-ului, și care trebuie să nu pericliteze buna desfășurare a activităților derulate de compania respectivă, ci să reprezinte o latură pozitivă de responsabilitate a IMM-ului față de societate, care generează beneficii pentru societate și IMM.    Responsabilitatea Socială a Companiilor are rolul de a îmbunătăți calitatea vieții și de a oferi cât mai multe oportunități pentru membrii societății. Naţiunile Unite, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică sunt doar trei dintre cele mai importante instituţii care s-au implicat în elaborarea unui cadru care să definească CSR şi să stabilească indicatorii prin care poate fi evaluat acest concept într-un mod cât mai transparent. Astfel, la ora actuală, pentru a demostra că este „responsabilă” din punct de vedere social, o organizaţie trebuie să înţeleagă care sunt principiile CSR promovate la nivel internaţional şi să reflecte aceste principii în activitatea proprie. Există patru direcţii promovate la nivel internaţional pentru companiile care aleg CSR: drepturile omului, standardele de muncă, mediul înconjurător, lupta împotriva corupţiei. Responsabilitatea socială trebuie tratată ca o investiţie, nu ca un cost, asemenea managementului calităţii. Astfel de companii pot avea o abordare cuprinzătoare financiară, comercială, dar şi socială, ce conduce la o viziune pe termen lung, ce implică minimalizarea riscurilor.
Un IMM, în calitatea sa de organizație, este caracterizat de trei elemente importante și anume elementul cognitiv, cel lingvistic și cel cognitiv.
ƒ
Elementul cognitiv presupune noţiuni de identitate şi legitimitate care definesc modul în care „gândeşte” o organizaţie.
ƒ
Elementul lingvistic pune accent pe noţiuni de justificare, poziţionare şi transparenţă care definesc mesajele organizaţionale (ceea ce „spun” organizaţiile).
ƒ
Elementul conativ are în vedere noţiuni de poziţie, consistenţă şi devotament care definesc comportamentul organizaţional (ceea ce „face” organizația).
Responsabilitatea socială reprezintă o modalitate de a soluționa o parte din problemele care afectează în mod real comunitatea, fiind un instrument practic, orientat către rezultate, care oferă soluții optime și oportunități pentru rezolvarea problemelor de ordin social și ecologic, prin implicarea activă a IMM-urilor. Ce presupune o activitate de CSR la nivelul IMM-urilor?
Responsabilitatea socială trebuie să fie o parte integrată a IMM-ului, dar care să nu pericliteze buna desfășurare a activităților derulate de compania respectivă, ci să reprezinte o latură de responsabilizare a IMM-ului față de societate.
Responsabilitatea Socială presupune ca un IMM să dezvolte acțiuni voluntare, fără caracter obligatoriu, și care să aducă un folos comunității, fără a pune accent (doar) pe obținerea unui profit imediat. De ce ar dezvolta un IMM acțiuni de CSR?
– ƒDin altruism;
ƒ- Din interes personal;
ƒ- Din spirit comercial;
ƒ- Pentru a face față concurenței;
ƒ- Sau o combinație a acestor factori. Care sunt beneficiile pe care CSR le poate aduce IMM-urilor:
ƒ
Produse și servicii care să genereze un grad mai mare de satisfacție a clienților, și implicit profit mai mare;
ƒ
Angajați motivați și loiali, cu rezultate îmbunătățite și eficiență crescută;
ƒ
Îmbunătățirea reputației organizației, a relației acesteia cu instituțiile, partenerii de afaceri, comunitatea în general, și
implicit mai mulți potențiali clienți;
ƒ
Creșterea competitivității și implicit a cifrei de afaceri și a profitului
.
Conceptul de CSR oferă astfel posibilitatea de a orienta IMM-urile în planul competitivității.
Atunci când un IMM alege să dezvolte la nivelul său o strategie de CSR, acest concept va fi aplicat permanent în cadrul
tuturor activităților companiei.

Te-ar putea interesa...

Înscrie-te la Newsletter

Ai acces la știri de ultimă oră despre antreprenoriat

Educatie antreprenoriala

Cum crești o afacere mică?

Creșterea unei afaceri mici poate fi un proces complex, dar cu o planificare adecvată, strategii bine gândite și execuție eficientă, poți să îți maximizezi