Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm ca datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a Asociației Exino fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calitatii de solicitant de informații, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al Asociației Exino, ca urmare a inregistrarii pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea ”Contact” pe site-ul gestionate de Asociația Exino.

Deoarece Asociația Exino prelucreaza date cu caracter personal atat în scop contractual, cat si pentru a va tine la curent cu activitatile noastre, dorim sa va asiguram pe aceasta cale ca organizatia noastra a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra. Pentru mai multe detalii despre Politica de Securitate a Asociației Exino privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va rugam sa accesati Politica de confidentialitate pe pagina noastra de internet.

In cazul în care NU mai doriti sa fiti informat despre serviciile si evenimentele Asociației Exino va rugam sa transmiteti o solicitare pentru DEZABONARE la adresa exino@exino.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Pentru a vă oferi informații mai transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit Politica de confidențialitate în mai multe capitole. În fiecare capitol, descriem tipul de date cu caracter personal avem deținute și cum le folosim. De asemenea, am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum ne puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Asociația Exino este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Asociația Exino nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul serviciilor AsociațieiExino. Organizația noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara Asociației Exino.. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a completa serviciile pe care vi le oferim.

Cat timp prelucram datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale si, după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Asociația Exino care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori Asociația Exino. vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Asociația Exino, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare de informații nerezolvată;
 • aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;
 • aveți un proiect în derulare, monitorizat de către Asociația Exino;
 • ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;
 • dacă ați încheiat un contract de achiziție cu Asociația Exino., vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;
 • dacă ați depus o cerere de finanțare la Asociația Exino;
 • dacă sunteți salariat al Asociația Exino.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. Asociația Exino. nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.
Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;
 • transmitere e-mail la exino@exino.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca Asociația Exino. să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, Asociația Exino. va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
 • dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Asociația Exino. trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • dacă Asociația Exino. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

 

Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa exino@exino.ro.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa exino@exino.ro menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că Asociația Exino. vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la Punctul  nostru de lucru din București, Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 2, Birou 13, Sector 5 sau prin E-mail, la exino@exino.ro, ori telefonic la numărul: 0722.455.447.

Nu în ultimul rând, trebuie sa știți ca informațiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veți putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru. De asemenea, ne puteți suna oricând si cere mai multe detalii la numărul de contact mentionate mai sus.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.