sigle ue

                                                                 Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                  Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”                                                                                                                                                                          Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă „Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect 127358

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

Grup Țintă

Grupul țintă al proiectului este compus dintr-un număr de 104 persoane din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Centru care doresc sa înființeze intreprinderi sociale. 

Astfel pentru a fi eligibilă o persoană pentru a face parte din grupul țintă aceasta trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă 18 ani împliniți la data primei zi de curs.
  • să aibă domiciliul/reședința într-una din Regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) și Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna). 
  • să exprime în scris intenția de a înființa o intreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție în conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;
  • sa nu se încadreze în categoria tinerilor NEETs (cu vârsta cuprinsa intre 16 – 24 de ani, care nu urmează nici o forma de învățământ și nu au loc de munca) 

  • au absolvit minim studii medii (pentru participarea la cursurile de formare antreprenorială)

      În ceea ce privește selecția propriu zisă aceasta se realizează pe baza principiului primul venit primul servit. Astfel vor fi selectate, în ordinea depunerii dosarelor de candidatura complete, primele 104 persoane care intenționează sa înființeze o intreprindere socială în regiunea Sud Muntenia sau în regiunea Centru care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate menționate mai sus.  În ceea ce privește menținerea persoanelor selectate în activitățile proiectului – acest proces va avea la baza patru elemente esențiale: 

    1. Dorința persoanei înscrise de a beneficia de oferta proiectului atât în vederea dezvoltării profesionale proprii prin obținerea de competente certificate; 
    2. Asigurarea unui proces de formare profesionala de înaltă calitate axată pe nevoile de formare ale persoanelor din grupul țintă; 
    3. Oferirea de sprijin în vederea elaborării unui plan de afaceri competitiv pentru obțnerea de finanțare în vederea deschiderii intreprinderii sociale dorite; 
    4 Oferirea oportunității finanțării cu pana la 100.000 euro a planului de afaceri destinat înființării unei intreprinderi sociale. 

     Totodata se are în vedere un proces amplu de monitorizare a implicării persoanelor din grupul țintă la activitățile proiectului, proces de monitorizare care asigura o comunicare permanenta cu cei 104 membrii ai grupului țintă astfel încât întregul proces de implementare a activităților sa se plieze pe nevoile individuale ale grupului țintă inclusiv pe disponibilitatea de timp a membrilor grupului țintă.

     În ceea ce privește impactul implementării asupra grupului țintă consideram ca acesta este major, din perspectiva nevoilor persoanelor care doresc sa înființeze o intreprindere sociala. Astfel ca urmare a implementării proiectului toți cei 104 membrii ai grupului țintă beneficiază de doua programe de formare profesionala certificate ANC. 

     Primul program de formare profesionala va conferii membrilor grupului țintă competențele necesare pentru demararea unei intreprinderi sociale prin dobândirea de competențe antreprenoriale sau manageriale în domeniul antreprenoriatului social. 

     Al doilea program de formare profesionala conferă celor 104 membrii ai grupului țintă competentele necesare dezvoltării sustenabile a intreprinderilor sociale prin furnizarea de competențe în domeniul accesării de finanțări nerambursabile sau pentru cei care doresc sa înființeze intreprinderi sociale de inserție în domeniul resurselor umane. 

     Totodata, tot ca și impact direct asupra membrilor grupului țintă – este furnizarea de consiliere în vederea elaborării unui plan de afaceri competitiv dublat de accesul la informații relevante pentru domeniul economiei sociale din cele doua regiuni. Toate aceste activități conferă fiecărui membru al grupului țintă șansa de a se dezvolta profesional în vederea activării în economia sociala dar și șansa de a putea elabora un plan de afaceri viabil pentru înființarea de intreprinderi sociale. Nu în ultimul rând, prin proiect toate persoanele din grupul țintă au posibilitatea de a înființa o intreprindere sociala cu sprijin financiar de pana la 100.000 euro. 

      Consideram ca toate aceste beneficii pentru grupul țintă sunt atribuibile exclusiv proiectului nostru deoarece, în anii 2016, 2017, 2018 nu am identificat nici un program/proiect/măsura care sa asigure aceste activități pentru persoanele care doresc sa înființeze o intreprindere socială.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro