sigle ue
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Axa prioritară 8: REACT EU, Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”,
Cod apel: POCU/1009/8/3/148128,
Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, MySmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

Echipa proiectului

Asociația Exino – Lider de proiect 

Dl. Bogdan Tănase – (0722.168.000) – Manager de Proiect 

Dna. Aureliana Berechet – (0723.590.954) – Coordonator activitate de consiliere și monitorizare afaceri.

Dna. Lydia Gongu – (0744.542.217) – Expert consiliere și monitorizare afaceri.

Dna. Mioara Ayoub – (0722.767.846) – Expert consiliere și monitorizare afaceri.

Dna. Cristina Gongu – (0766.748.467) –  Expert consiliere și monitorizare afaceri.

 

Dast Training Center SRL   – Partener 1

Dl. Daniel Marius Bun – (0723.328.099) – Coordonator activitate partener

Dna. Roxana Bolgea Vîlceanu  (0726.365.769) – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT

Dl. Berti Stefan (0727.336.130) – Coordonator Formare

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 8: REACT EU,
Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”, Cod apel: POCU/1009/8/3/148128
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi mfe.gov.ro