sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:                                                                                                   Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă,                                                                                                 Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, Mysmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

Echipa proiectului

Asociația Exino – Lider de proiect 

Dl. Bogdan Tănase – (0722.168.000) – Manager de Proiect 

Dna. Soros Daniela-Mioara (0721.370.300) – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT

Dl.  Vasiliu Adrian (0724.159.648) – Responsabil GDPR

 

Dast Training Center SRL   – Partener 1

Dl. Daniel Marius Bun – (0723.328.099) – Coordonator activitate partener

Dna. Roxana Bolgea Vîlceanu  (0726.365.769) – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro