sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:                                                                                                   Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă,                                                                                                 Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, Mysmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

Anunțuri

28.10.2021 – Conferința de lansare a Proiectului.

In data de 28.10.2021, între orele 10:00 – 12:00 va avea loc Conferința de lansare a proiectului nostru.

Evenimentul se va desfășura la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri (CATTIA) Brașov – Str. Institutului nr. 35, Brașov (indicații de orientare)
Persona de contact : Dna. Dana Soroș – 0721.370.300
Mai multe detalii puteți afla accesând : https://exino.ro/proiecte/ses-rural/
Accesul este liber, cu respectarea restricțiilor impuse de autorități.

 

01.10.2021 – Am demarat Proiectul „Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru”, Mysmis 148128

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro