sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS 141080

Student antreprenor în Regiunea Centru

Documente utile

Orientări generale privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 – iunie 2020…descarcă

Ghidul „Innotech Student” …descarcă

Corrigendum la ghidul „Innotech Student” – 15.06.2020…descarcă

Corrigendum la ghidul „Innotech Student” – 29.06.2020…descarcă

Corrigendum la ghidul „Innotech Student” – 14.07.2020…descarcă

Schema de ajutor de minimis …descarcă

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020…descarcă

Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate – Anexa 5bis la Ghidul Innotech Student…descarcă

Contract de subvenție – modelul standard…descarcă

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului