sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

Echipa proiectului

Asociația Exino – Lider de proiect 

Dl. Bogdan Tănase – (0722.168.000) – Manager de Proiect 

Dl. Răzvan Gavrilescu  (0722.455.447) – Coordonator activitate de informare  și recrutare GT

Dna. Soros Daniela-Mioara (0721.370.300) – Expert identificare, recrutare, mobilizare și monitorizare GT

Dl.  Hărabor Cristian (0737.036.491) – Responsabil GDPR

 

Asociația Practicienilor și Specialiștilor în Economie Socială   – Partener 1

Dna. Crista Alina Mihaela – (0723.618.153) – Coordonator activitate partener

Dl. Țîru Laurențiu-Gabriel (0755.062.627) – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT

Dl.  Vasiluță Stefănescu Marius  (0768.855.516) – Responsabil GDPR

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro