sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

Anunțuri

09.09.2022 – Se organizează un nou concurs de planuri de afaceri începând cu data de 12.09.2022 în cadrul proiectului „Antreprenoriat pentru ocupare și integrare, socială!”, cod proiect MySMIS 150435, pentru 7 locuri vacante pentru subvenții de minimis. 

Depunerea de planuri de afaceri se face in perioada 12.09.2022 – 23.09.2022. Dosarul de concurs se poate depune zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, în perioada 12.09.2022-23.09.2022, personal sau prin poștă/curier, la Asociația Exino, Str. Dacilor nr.25, Camera B2, Municipiul Timișoara, Jud. Timiș.

Pot depune dosare de concurs toți participanții înscriși in grupul țintă din proiectul „Antreprenoriat pentru ocupare și integrare, socială!”, cod proiect MySMIS 150435 si care nu au fost declarați câștigători sau rezerve in concursul anterior.

De asemenea, pot participa la concurs si persoane care dețin deja un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială, fără să fi participat la programul de formare organizat în cadrul proiectului; se pot înscrie în concurs atâta vreme cât îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% (maxim 2 planuri finanțate) din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

Informațiile privind noul concurs de planuri de afaceri, precum si noua metodologie si documentele dosarului de concurs pot fi găsite pe pagina proiectului : https://exino.ro/proiecte/gal-timisoara/a-i-sprijin-pentru-infiintarea-de-noi-intreprinderi-sociale/

Pentru mai multe informații vă rugăm sa contactați Managerul de Proiect – Dl. Răzvan Gavrilescu (0722.455.447)

19.04.2022 – A fost publicată lista cu rezultate intermediare Faza B. Lista poate fi consultată pe pagina proiectului : https://exino.ro/proiecte/gal-timisoara/a-i-sprijin-pentru-infiintarea-de-noi-intreprinderi-sociale/

15.04.2022 – A fost publicată Lista finala cu dosarele de candidatură respinse în Faza A după soluționarea contestațiilor și Lista finală cu rezultatele Faza A de evaluare. Listele pot fi consultate pe pagina proiectului: https://exino.ro/proiecte/gal-timisoara/a-i-sprijin-pentru-infiintarea-de-noi-intreprinderi-sociale/

06.04.2022 – A fost publicată Lista dosarelor de candidatură respinse in Faza A . Lista poate fi accesată pe site-ul proiectului.

04.04.2022 – Datorită numărului mare de planuri de afaceri depuse se prelungește, prin Decizia Managerului de Proiect, perioada de evaluare a eligibilității a planurilor de afaceri și a persoanelor (Faza A) până pe data de 06.04.2022. Se publică pe site-ul proiectului varianta actualizată a Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri – varianta 04.04.2022. 

16.03.2022 – Se prelungește, prin Decizia Managerului de proiect, perioada de depunere a planurilor de afaceri până pe data de 28.03.2022.

15.09.2021 – A fost publicată în consultare publică Metodologia de selecție a grupului țintă. Eventualele observații se pot trimite la adresa razvan.gavrilescu@exino.ro pana la data de 25.09.2021.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro