sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

A.II Implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul Activității A.I pentru a fi sprijinite prin intermediul schemei de ajutor de antreprenoriat (minimis)

Activitatea de mentorat din proiectul nostru se va derula pe baza Ghidului pentru mentori si coordonatori de programe de mentorat care a fost elaborat in cadrul proiectului Learningo Be a Good Mentor (LeGMe), un proiect Grun tdtvig Parteneriat pentru Invatare (2013-1-RO1-GRU06-29565), cu urata de doi ani, implementat cu sprijinul Comisiei Europene de catre opt organizații din Croația, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacia si Elveția, proiect ce au urmărit sa pregătească resurse umane si pedagogice pentru ca partenerii sa poată demara programe de mentorat eficiente in zonele lor de acțiune cu scopul de a echipa adulți cu precădere dezavantajați (pensionari, șomeri, studenți etc.) pentru a contribui la bunăstarea
comunității lor, mentoratul poate avea efecte pozitive asupra persoanelor mentorate, a
mentorilor si organizatiilor. Persoanele mentorate se dezvolta pe plan personal si devin
increzatoare. Persoanele mentorate au parte de satisfactii personale, colegialitate, sprijin al
unei retele si dezvoltare in cariera.Organizatiile devin mai productivi, dobandind experienta in
recrutare, socializare si retentie. ( Detalii despre proiect pot fi gasite la adresa :
https://mentorineurope. wordpress.com.) Mentorul poate fi definit ca fiind un consilier cu
experienta, de incredere. Relatia dintre acesta si discipol trebuie sa fie cu caracter personal si
confidential, diferita si distincta de relatia dintre superior si subordonat. Fara confidentialitate
este probabil ca relatia sa ramana superficiala. Un mentor trebuie sa contribuie la cresterea
increderii in sine a discipolului. Va pune intrebari si va ridica provocari, oferind in acelasi timp
orientare si incurajare. Mentoratul permite discipolului sa exploreze noi idei in siguranta, sa
devina mai constient de sine, sa-si asume responsabilitati pentru viata si sa o conduca in
directia in care decide, mai degraba decat sa o lase la voia intamplarii. Astfel, mentorul este un
individ cu mai multa experienta, dispus sa ajute un discipol sa se dezvolte pentru a atinge
succesul; este pregatit sa investeasca timp si efort, este un bun ascultator si capabil sa ii
incurajeze pe altii, este dispus sa impartaseasca cunostintele si experientele personale cu
discipolul sau intr-o maniera confidentiala si bazata pe incredere si respect reciproc. Mentorii
pot oferi informatii (impartasesc cunostintele, experienta si intelepciunea), contacte
(intermediaza contacte cu persoane din domeniul de interes si ajuta la stabilirea unor relatii
personale) provocari (stimuleaza curiozitatea si intaresc increderea in sine prin prezentarea
unor noi idei, oportunitati sau provocari), sprijin (incurajeaza dezvoltarea si rezultatele oferind
un mediu deschis de sprijin), ajuta discipolii la formularea scopurilor (ii ajuta sa isi descopere
talentele si interesele si sa isi defineasca si urmareasca scopurile), sfaturi, modele (prin
impartasirea unor povesti de succes cu discipolii, mentorii pot deveni ei insisi modele). In cadrul proiectului se aplica tipologia programului de mentoratului structurat. Activitatea de mentorat structurat este procesul care se desfasoara ca parte din ansamblul activitatilor proiectului derulat de catre toti partenerii din proiect care raspund de aceasta activitate. Aceasta abordare formalizata si structurata implica o contributie si un sprijin direct din partea partenerilor din proiect in ceea ce priveste potrivirea mentorilor cu discipolii. Programul de mentorat urmărește respectarea metodologiei de mentorat in scopul practicării unui mentorat de calitate oferind sanse de dezvoltare, resurse si suport pentru a le oferi mentorilor si discipolilor abilitățile necesare pentru stabilirea si menținerea relațiilor eficiente de mentorat. Programul de mentorat ofera oportunitati majore de a promova invatarea inter-disciplinara si de a pune in legatura persoanele interesate din toata Regiunea Vest. Mentorat unul-la-unul Acest tip de mentorat implica o relatie intre mentor si discipol, unde mentorul are mai multa experienta in domeniul relevant pentru dezvoltarea discipolului. Relatia de mentorat unu-la-unu este una din valorile esentiale pe care le creeaza si promoveaza proiectul. Relatia dintre mentor si discipol si realizarile personale si profesionale care rezulta din aceasta relatie sunt cheia pentru asigurarea sustenabilitatii dupa finalizarea proiectului. Toate celelalte activitati ale proiectului completeaza suportul acordat discipolului pentru a dezvolta o noua afacere de succes.
Mentoratul unul-la-unul se va desfasura in cadrul intalnirilor individuale dintre mentor si discipol.
Intalniri individuale Mentorul va realiza lunar un numar minim de 4 intalniri individuale cu fiecare discipol care i-a fost repartizat. Intalnirile se pot organiza, dupa caz, unul-la-unul sau on-line.
Intalnirile individuale unul-la-unul se pot organiza in orice locatie din Regiunea Vest. La
intalnirile individuale unul-la-unul sau on-line Mentorul poate invita, cu acordul discipolului, si
alte persoane a caror experienta profesionala, calitati, reusite antreprenoriale si interes in
domeniul de activitate al discipolului sunt relevante si pot aduce o valoare adaugata pentru
discipol. Fisa de mentorat Dupa fiecare luna de activitate Mentorul va intocmi si va atasa la
raportul de activitate o fisa de mentorat. Aceasta fisa va cuprinde : descrierea evaluarii
activitatii si a performantei discipolului, activitatile pe care Mentorul le-a desfasurat in decursul
lunii si planificarea activitatilor pentru luna urmatoare. Chestionar de satisfactie al discipolului
Dupa fiecare luna de activitate Mentorul va solicita discipolului sa completeze un chestionar de
satisfactie. Acesta va cuprinde minim urmatoarele intrebari : 1. Cum apreciati relatia cu
mentorul? (Foarte bine, Bine, Satisfacator, Nesatisfacator) 2. Cum apreciati sprijinul primit de la
mentor? (Foarte bine, Bine, Satisfacator, Nesatisfacator) 3. Ce propuneri aveti pentru
imbunatatirea colaborarii? Mentorat on-line. In cadrul proiectului se va utiliza si mentoratul online.
Acesta va fi susținut de platforma online a Asociației Exino, care permite accesul si
flexibilitatea comunicării dintre mentor si discipoli precum si dintre toate persoanele inregistrate gratuit. Mentoratul on-line poate fi desfășurat si pe retelele de socializare gratuite care permit interacțiunile. Mediul on-line ca loc de desfasurare a mentoratului faciliteaza discutiile colaborative permanente, planificarea si programarea activitatilor ce urmeaza sa se
desfasoare. Un plus adus de proiect ca si activitate inovativa este implicarea noilor antreprenori sprijiniti in activitatile unor structuri de dezvoltare de afaceri (ex HUB). In vederea implementarii cu succes a planurilor de afaceri liderul de parteneriat a semnat deja 3 preacorduri de colaborare cu HUBuri din regiunea Vest. In cadrul acestor HUB-uri cei 24 de antreprenori pot participa la: prezentari de solutii de afaceri, finantari, achizitii; cursuri de comunicare, vanzari, negociere, achizitii publice, competente antreprenoriale, resurse umane; intalniri cu antreprenori cu experienta pentru a afla bune practici, dar si provocari pe care acestia le-au avut; organizarea de role-play-uri pe teme de antreprenoriat, proiectarea unor filme educationale in domeniu, realizarea unor sesiuni de speed-networking pe tematici de afaceri, prezentarea unor produse informatice utile afacerilor, prezentarea mediului de afaceri local/regional de catre reprezentanti ai unor institutii; organizarea unor dezbateri pe teme de afaceri si implicarea mass-media locala.

    In ceea ce privește sprijinul acordat in vederea înființării celor 24 de afaceri rezultate ca urmare a celor 24 de planuri de afaceri declarate câștigătoare in faza I de implementare Mentori de dezvoltare, implementare si monitorizare afaceri  vor asigura tot sprijinul necesar pentru cei 24 de antreprenori in vederea înființării noilor afaceri.

Astfel se va asigura faptul ca toți cei 24 de câștigători ai planurilor de afaceri vor reuși sa înființeze afacerile. Sprijinul va consta in consultanta si asistenta permanenta pentru realizarea documentației necesare deschiderii afacerilor, sprijin la nevoie inclusiv prin deplasarea mentorului ca însoțitor pentru noul antreprenor la instituțiile abilitate in domeniu. In funcție de specificul fiecărui plan de afaceri vor fi realizate documentele necesare deschiderii afaceri.

Pana la finalul lunii 6 de implementare (luna 2 din faza II de implementare) toate cele 24 de afaceri vor fi înființate. După înființarea celor 24 de afaceri – vor fi semnate contractele de subvenție de minimis.

Rezultate previzionate: 24 de noi întreprinderi înființate de către cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriat pe baza celor 24 de planuri de afaceri selectate

Metodologia de monitorizare a funcționării si dezvoltării întreprinderilor sprijinite prin intermediul schemei de antreprenoriat (minimis)…descarcă

  1. Raport lunar de activitate Asociația Exino…descarcă.                                                            Raport lunar de activitate APSES…descarcă
  2. Evidența cheltuielilor…descarcă
  3. Evidența veniturilor încasate…descarcă
  4. Propunere de act adițional…descarcă
  5. Act adițional…descarcă
  6. 1. Nota justificativă privind achizițiile…descarcă. 6.2. Declarație evitare conflict de interese Beneficiar de ajutor de minimis…descarcă. 6.3. Declarație evitare conflict de interese Ofertant câștigător…descarcă
  7. Raport de verificare a achizițiilor…descarcă
  8. Proces verbal de predare primire a spațiului…descarcă
  9. Proces verbal de predare primire recepție si punere in funcțiune…descarcă
  10. Proces verbal de recepție a serviciilor…descarcă

Nota: Conținutul documentelor anexă la Metodologia de monitorizare a funcționării si dezvoltării întreprinderilor sprijinite prin intermediul schemei de antreprenoriat (minimis) NU se modifică de către Beneficiarii ajutorului de minimis.

În perioada de 12 luni aferenta dezvoltării si funcționarii celor 24 de întreprinderi sprijinite prin schema de minimis – experții de mentorat si monitorizare coordonați de către Coordonatorul activității de mentorat si monitorizare vor derula activități specifice de monitorizare a celor 24 de întreprindere.

Monitorizarea dezvoltării si funcționarii întreprinderilor sprijinite are in vedere următoarele aspecte: 

   1. Monitorizarea respectării obligațiilor asumate de către întreprinderile sprijinite, obligații ce decurg din Ghidul Solicitantului Condiții Specific, din contractul de acordare a subvențiilor de minimis. In acest sens se vor avea in vedere verificarea tuturor prevederilor ce decurg din documentele mai sus amintite precum si din legislația națională si comunitara aplicabila. In aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe lângă celelalte elemente ce decurg din documentele cu caracter programatic amintite mai sus – pe respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din Schema de ajutor de minimis – in sensul ca de la înființare pana la finalizarea perioadei de sustenabilitate afacerea sprijinita sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 5 alin (2) Prezenta schema de minimis nu se aplica: 

     a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a piețelor in sectorul produselor pescărești si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr.17/21.01.2000;

     b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea in
domeniul producției primare de produse agricole;

     c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea in sectorul prelucrării si comercializării produselor agricole, in următoarele cazuri: – atunci când valoarea ajutorului este stabilita pe baza prețului sau a cantității produselor in cauza achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piața de întreprinderile in cauza; – atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrala către producătorii primari;

     d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către tari terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării si funcționarii unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

     e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale fata de cele importate;

     f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Un alt aspect ce va fi atent monitorizat este cel legat de dezvoltarea de locuri de munca – astfel se va monitoriza atent faptul ca fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 1 persoana. In acest sens se va monitoriza atent faptul ca fiecare afacere sprijinita sa asigure angajarea a minim 1 persoane in maxim 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Ulterior angajării unui angajat se va monitoriza păstrarea locului de munca minime pe toata perioada de funcționare si dezvoltare a afacerii din faza II de implementare (monitorizarea păstrării locului de munca pe perioada de sustenabilitate a contractului de ajutor de minimis se va realiza prin intermediul activității III. 1).

2. Monitorizarea respectării planului de afaceri aprobat – are in vedere monitorizarea
implementării efective a planului de afaceri. Acest tip de monitorizare are drept scop
identificarea si agregarea de date rezonabile cu privire la modul de implementare a planului de afaceri, agregarea rezultatelor si indicatorilor de performanta atinși comparativ cu cei asumați in vederea asigurării dezvoltării sustenabile a afacerilor. Se vor avea in vedere monitorizarea implementării activităților propuse prin planul de faceri, a rezultatelor si indicatorilor asumați – inclusiv cei financiari in vederea asigurării dezvoltării pe termen lung a afacerilor. Un aspect esențial al monitorizării implementării planurilor de afaceri inclusiv a indicatorilor, rezultatelor asumate – inclusiv cele financiare are in vedere (pe lângă asigurarea faptului ca beneficiarii sprijinului de minimis respecta planul de afaceri) dobândirea si agregarea de date reprezentative pentru scrierea Ghidului de bune practici, acest material va fi disponibil pentru publicul larg, după cum este menționat in secțiunea Sustenabilitatea proiectului – si se va constitui intr-un document ce poate fi utilizat in transferabilitatea masurilor si sprijinului acordat prin proiect in vederea utilizării lecțiilor învățate si la alte grupuri țintă. Din punct de vedere tehnic si procedural procesul de monitorizare cuprinde următoarele elemente:

      1. Elaborarea metodologiei de monitorizare a beneficiarilor sprijinului de minimis in primele 12 luni de activitate – procedura ce va fi prezentata celor 24 de antreprenori sprijiniți, procedura ce va fi prezentata si publicului larg prin publicarea pe pagina web a proiectului – aceasta procedura va cuprinde, pe lângă elementele procedurale de derulare a procesului de monitorizare, modelele standard ale documentelor de monitorizare dintre care amintim – Model de raport lunar de activitate elaborat de către beneficiarul ajutorului de minimis, Evidenta lunara a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis, Model de raport de finalizare a perioadei de 12 luni de funcționare si dezvoltare a întreprinderilor (elaborat de către expertul de mentorat si monitorizare care are in atribuție monitorizarea întreprinderii).

      2.Culegerea informațiilor cu privire la funcționarea si dezvoltarea întreprinderilor sprijinite – se realizează prin 3 acțiuni principale: a) Furnizarea de rapoarte si evidente lunare de către beneficiarii ajutorului de minimis – astfel beneficiarii ajutorului de minimis vor transmite lunar următoarele documente însoțite de documente justificative: Raport lunar de activitate elaborat de către beneficiarul ajutorului de minimis, Evidenta lunara a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis. Prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite informații legate de implementarea planului de afaceri, aspecte legate de rezultatele si indicatorii asumați prin planul de afaceri (inclusiv o comparare a rezultatelor si indicatorii atinși cu indicatorii si rezultatele asumate), aspecte legate de locurile de munca create de întreprinderea sprijinita prin ajutorul de minimis, informații legate de respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din schema de minimis. Totodată prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite elemente de analiza calitativa a dezvoltării afacerii in vederea integrării acestora in Ghidul de bune practici. Prin intermediul evidentei lunare a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis – se are in vedere urmărirea utilizării corespunzătoare a sumelor din ajutorul de minimis – beneficiarul va transmite aceasta evidenta însoțită de documente justificative. Rapoartele de activitate si evidenta cheltuielilor – însoțite de documente suport vor fi verificate si aprobate de către experții de mentorat si monitorizare. b) In vederea asigurării de informații certe – experții de mentorat si monitorizare vor efectua la sediul si la punctele de lucru ale fiecărei întreprinderi sprijinite un număr de minim 2 vizite pe perioade celor 12 luni aferenta fazei II de implementare. 1 din vizite vor fi anunțate iar una din vizite se va derula in mod neanunțat. Vizita de monitorizare la sediul si la punctele de lucru ale beneficiarilor de sprijin de minimis se vor derula in echipe de minim 2 experți mentorat si monitorizare. La finalul fiecărei vizite se va elabora un raport de vizita. c) elaborarea raportului final aferent fazei II de implementare – va fi realizata de către expertul mentorat si monitorizare in luna 12 de la încheierea contractului de subvenție – acest raport va
conține toate elementele constate pe perioada de 12 luni de monitorizare. Aprobarea raportului final se realizează de către Managerul de proiect. Aprobarea celor 24 de rapoarte de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor ce beneficiază de sprijin financiar prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) in perioada de maxim 12 luni in care se acorda subvenția de minimis (antreprenoriat)reprezintă finalizarea activității II. 3.

Rezultate previzionate: 24 de rapoarte de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor ce beneficiază de sprijin financiar prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) în perioada de 12 luni în care se acorda subvenția de minimis (antreprenoriat).

Coordonatorul activității de mentorat și monitorizare – Dna. Herlicska Patricia Iasmina (0774.615.302)

In ceea ce privește decontarea sumelor reprezentând sprijinul de minimis acordat celor 24 de
noi afaceri dezvoltate ca urmare a finalizării etapei de selecție a planurilor de afaceri –
menționăm următoarele aspecte.

Cuantumul subvenției acordate va fi stabilita prin planul de afaceri declarat castigator si nu poate depasi contravaloarea in lei a 25.000 euro calculata la cursul Info euro septembrie 2019. Subvențiile vor fi acordate doar după finalizarea activității A.II.2 Asigurarea înființări isi demarării funcționarii celor 24 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului si după semnarea Contractului de subvenție.

Acordarea subvenției se va realiza in doua transe, după cum urmează:

      1. O transa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevăzut in contractul de subvenție încheiat.

      2. O transa finala reprezentând diferența pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, conform planificării din planul de afaceri In vederea asigurării disponibilităților financiare pentru plata celor 2 transe de subvenție.

Activitatea de decontare a subvențiilor asigura atingerea următoarelor rezultate: 24 de subvenții acordate celor 24 de întreprinderi selectate pentru a beneficia de sprijin prin intermediul etapei de selectare a planurilor de afaceri, 24 de noi locuri de munca
dezvoltate in cadrul celor 24 de întreprinderi sprijinite prin schema de minimis, 24 de persoane
cu domiciliul sau reședința in regiunea Vest angajate in cadrul celor 24 de întreprinderi sprijinite prin intermediul schemei de minimis.

Rezultate previzionate:

24 de subvenții de antreprenoriat acordate celor 24 de întreprinderi selectate pentru a beneficia de sprijin prin intermediul concursului de antreprenoriat. 

24 de noi locuri de munca dezvoltate în cadrul celor 24 de întreprinderi sprijinite prin schema
de minimis (antreprenoriat).

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro