sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

  In ceea ce priveste sustenabilitatea proiectului aceasta este asigurata pe 3 paliere: 

1) Sustenabilitatea retelei naționale si a parteneriatului transnațional pentru ocupare si formare profesionala dezvoltate in cadrul proiectului. Aceste doua parteneriate vor continua sa functioneze pentru cel putin 20 de luni de la finalizarea proeictului. Asociatia Exino isi asuma coordonarea si secretariatul celor doua structuri parteneriale pentru minim 20 de luni dupa finalizarea proeictului. 

2) Sustenabilitatea serviciilor furnizate pentru OSC. Dupa finalizarea proeictului cei doi parteneri isi asuma, ca pe baza de resurse proprii si resurse cooptate sa asigure sustenabilitatea serviciilor de consiliere in management si planificare strategica la nivelul OSC precum si a serviciilor de stimulare a ocuparii si derularii de programe de formare pentru organizatii ale societății civile (cele 30 de OSC sprijinite prin proiect dar si pentru alte organizatii interesate) pentru o perioada de minim 20 de luni de la finalizarea proiectului. Astfel vor fi asigurate servicii de consiliere manageriala si planificare strategica dar si servicii de consiliere in vedere autorizării/acreditării si implementării de programe de formare sau a masurilor de stimulare a ocuparii de catre OSC. 

3) Sustenabilitatea platformei digitale si a Centrului de asistenta si resurse va fi asigurata pentru minim 20 de luni de la finalizarea proeictului. Astfel timp de minim 20 de luni cele 30 de OSC sprijinite, dar si alte organizatii vor avea acces gratutit la toate facilitățile platformei digitale dezvoltate si ale centrului de asitenta si resurse.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846