sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

A.1.1 Dezvoltarea măsurilor de sprijin pentru imbunătățirea managementului organizațional, a planificării strategice precum si optimizarea fluxurilor instituționale specifice OSC

   Una din principalele nevoi ale OSC este constituită de nevoia de consolidare a capacității manageriale la nivel de organizație, de nevoia de standardizare a proceselor de management, nevoia de dezvoltare a capacităților de planificare strategică și de optimizare a fluxurilor instituționale. Prin intermediul proiectului va fi angajat un expert modernizare si dezvoltare insititutionala care va sprijinii cele 30 de ONG uri in procesul de consolidare a managementului
organizațional, a planificării strategice si a optimizării fluxurilor instituționale specifice. Primul pas al procesului de sprijin va fi evaluarea inițială a managementului celor 30 de organizații sprijinite. Aceasta analiza initiala va constitui punctul de plecare in vederea dezvoltării unui management organizațional eficient, a consolidării capacității de planificare strategică și a procesului de optimizare a fluxurilor insitituționale. Pasul al doilea al procesului de sprijin la nivelul fiecărei organizații este elaborarea unui manual individualizat de management organizațional și de planificare strategică precum și elaborarea manualului de optimizare a fluxurilor instituționale.
   Aceste doua manuale individualizate și personalizate la nivelul fiecărei organizații sprijinite vor fi prezentate in detaliu conducerii organizației in vederea validării, aprobării si punerii in aplicare la nivelul organizației. Estimăm, ca urmare a faptului ca vor fi avute in vedere dezvoltarea unor manuale individualizate la nivelul a 30 de OSC intr-o perioadă relativ suprapusă – că procesul de analiza si evaluare initiala precum și procesul de elaborare a manualului de management organizațional și de planificare strategica precum și a manualului de optimizare a fluxurilor va dura maxim 3 luni la nivelul fiecărei organizații sprijinite, urmand ca pe o peripoada de minim 12 luni fiecare organizatie sa beneficieze de sprijin in implementarea celor două manuale in activitatea curentă a organizației. In perioada de sprijin pentru implementarea noilor manuale expertul implicat in sprijinirea proceselor manageriale la nivel de OSC va asigura consiliere, consultanță și sprijin pentru managementul OSC dar va derula si un proces continuu de monitorizare a modului de implementare. Acest proces de monitorizare se va finaliza cu un raport de implementare a managementului organizațional și va constituii element de evaluare in procesul general de evaluare a modului in care a capacitatea manageriala a OSC a fost consolidată.

  In ceea ce priveste cresterea capacității manageriale si de planificare strategică, documentul ce preia forma unui manual ce urmeaza a fi implementat la nivelul organizatiilor sprijinite va viza standardizarea proceselor ce conduc la imbunatatirea managementului celor 30 organizatii din perspectiva rolului avut in implementarea procesului de dialog social si de reprezentare. In acest Manualul de management organizational si planificare  strategică va viza standardizarea si procedurarea tuturor proceselor derulate in cadrul celor 30 organizatii sprijinite.

   Manualul de management organizational si planificare strategica va viza următoarele aspecte esentiale: Managementul resurselor umane /Managementul proceselor specifice subsumate procesului de negocire colectiva /Managementul financiar si al contabilității/Managementul proceselor de analiza si prognoza/Planificarea strategica – stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta/ Monitorizarea eficientei manageriale si a satisfactiei grupurilor tinta cu privire la managementul organizatiei Practiv manualul de management organizational si planificare strategica trebuie să asigure suportul logistic pentru toate caracteristicile procesului managerial al organizatiei: Interdependenta exercitarii functiilor; /Continuitatea procesului de management, care afirma exercitarea continua, fara intrerupere a activitatilor de conducere;/Ciclicitatea procesului, reprezinta repetarea procesului de management in timp;/Progresivitatea, de la un ciclu la altul obiectivele evolueaza, se modifica;/Eficacitatea, obtinerea de rezultate. Precum si Fazele procesului de management: previzionala, operativa si postoperativa, Totodată vor fi cuprinse in manual elementele legate de Managementul si resursele organizationale. Resursele organizationale cuprind personalul si activele disponibile ale organizatiei folosite pentru desfasurarea procesului de productie sau de transformare si obtinerea anumitor rezultate. Se pot deosebii mai multe tipuri fundamentale de resurse: Umane; Monetare; Materiale brute; Tehnice, tehnologice si informationale. Eficacitatea si eficienta manageriala in folosirea resurselor. Nu in ultimul rând manualul de management organizațional și planificare strategica va cuprinde intreaga paletă de funcții ale managementul organizației dupa cum urmează: 1) Functia de previziune, implica definirea obiectivelor, alegerea strategiilor necesare pentru indeplinirea acestora si elaborarea planurilor prin care activitatile organizatiei sunt integrate si coordonate. Activitatea de planificare se concentreaza pe atingerea obiectivelor organizatiei si prin aceasta de obtinere a succesului organizational pe termen scurt si lung. Rezultatele previziunii se concretizeaza in prognoze, planuri si programe ce pot fi caracterizate dupa orizontul de timp, gradul de detaliere si obligativitatea lor. Prognozele, se refera la orizonturi de timp mari, minim 10 ani, sunt putin detaliate si au un caracter orientativ; Planurile (inclusiv planurile strategice), au un orizont de timp intre 3 ani sau mai mult si un semestru, gradul de detaliere variaza invers proportional cu orizontul de timp, pot avea caracter obligatoriu daca sunt elaborate pe termen
scurt; Programele, au orizonturi reduse de timp (luna, decada, saptamana, zi, schimb), au grad de detaliere foarte mare, sunt obligatorii, au un grad mare de certitudine in realizarea lor. 2) Functia de organizare, este conceputa ca o continuare a functiei anterioare, si implica determinarea sarcinilor ce trebuie indeplinite, alocarea sarcinilor pe angajati, gruparea acestora pe compartimente sau diviziuni ale organizatiei, organizațional și va constituii element de evaluare in procesul general de evaluare a modului in care a capacitatea manageriala a OSC a fost consolidată.

  In ceea ce priveste cresterea capacității manageriale si de planificare strategică, documentul ce preia forma unui manual ce urmeaza a fi implementat la nivelul organizatiilor sprijinite va viza standardizarea proceselor ce conduc la imbunatatirea managementului celor 30 organizatii din perspectiva rolului avut in implementarea procesului de dialog social si de reprezentare. In acest Manual de management organizational si planificare strategică va viza standardizarea si procedurarea tuturor proceselor derulate in cadrul celor 30 organizatii sprijinite. Manualul de management organizational si planificare strategica va viza următoarele aspecte esentiale: Managementul resurselor umane / Managementul proceselor specifice subsumate procesului de negocire colectiva / Managementul financiar si al contabilității / Managementul proceselor de analiza si prognoza/Planificarea strategica – stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta / Monitorizarea eficientei manageriale si a satisfactiei grupurilor tinta cu privire la managementul organizatiei Practiv manualul de management organizational si planificare strategica trebuie să asigure suportul logistic pentru toate caracteristicile procesului managerial al organizatiei:Interdependenta exercitarii functiilor; /Continuitatea procesului de management, care afirma exercitarea continua, fara intrerupere a activitatilor de conducere;/Ciclicitatea procesului, reprezinta repetarea procesului de management in timp;/Progresivitatea, de la un ciclu la altul obiectivele evolueaza, se modifica;/Eficacitatea, obtinerea de rezultate. Precum si Fazele procesului de management: previzionala, operativa si postoperativa, Totodată vor fi cuprinse in manual elementele legate de Managementul si resursele organizationale. Resursele organizationale cuprind personalul si activele disponibile ale organizatiei folosite pentru desfasurarea procesului de productie sau de transformare si obtinerea anumitor rezultate. Se pot deosebii mai multe tipuri fundamentale de resurse: Umane; Monetare; Materiale brute; Tehnice, tehnologice si informationale. Eficacitatea si eficienta manageriala in folosirea resurselor. Nu in ultimul rând manualul de management organizațional și planificare strategica va cuprinde intreaga paletă de funcții ale managementul organizației dupa cum urmează: 1) Functia de previziune, implica definirea obiectivelor, alegerea strategiilor necesare pentru indeplinirea acestora si elaborarea planurilor prin care activitatile organizatiei sunt integrate si coordonate. Activitatea de planificare se concentreaza pe atingerea obiectivelor organizatiei si prin aceasta de obtinere a succesului organizational pe termen scurt si lung. Rezultatele previziunii se concretizeaza in prognoze, planuri si programe ce pot fi caracterizate dupa orizontul de timp, gradul de detaliere si obligativitatea lor. Prognozele, se refera la orizonturi de timp mari, minim 10 ani, sunt putin detaliate si au un caracter orientativ; Planurile (inclusiv planurile strategice), au un orizont de timp intre 3 ani sau mai mult si un semestru, gradul de detaliere variaza invers proportional cu orizontul de timp, pot avea caracter obligatoriu daca sunt elaborate pe termen
scurt; Programele, au orizonturi reduse de timp (luna, decada, saptamana, zi, schimb), au grad de detaliere foarte mare, sunt obligatorii, au un grad mare de certitudine in realizarea lor. 2) Functia de organizare, este conceputa ca o continuare a functiei anterioare, si implica determinarea sarcinilor ce trebuie indeplinite, alocarea sarcinilor pe angajati, gruparea acestora pe compartimente sau diviziuni ale organizatiei, timpul de reactie, de rezolvare a sarcinilor, si eficienta organizationala sa creasca. Implementarea manualului de management al fluxurilor va asigura faptul ca organizatia isi va indeplini rolul mai eficient si va asigura cresterea rapidității reacției dar și creșterea calității rezultatelor in indeplinirea rolului social.

Documente utile pentru Expertul dezvoltare managerială și planificare strategică : 

1. Metodologia activității de dezvoltare managerială și planificare strategică…descarcă

2. Analiza inițiala…descarcă

3. Ghid de realizare a Manualului individualizat de management organizațional și de planificare strategică…descarcă

4. Ghid de realizare a Manualului de optimizare a fluxurilor instituționale…descarcă

R.1.2 dezvoltarea unui manual individualizat de optimizare a fluxurilor instituționalale la nivelul a 30 de organizatii ale societății civile. 
R.1.1 – Dezvoltarea unui manualul individualizat de management organizational si planificare strategica la nivelul a 30 de organizatii ale societății civile.
R.1.4 30 de organizații ale societății civile sprijinite in implementarea manualului individualizat de optimizare a fluxurilor instituționale.
R.1.3 30 de organizatii ale societății civile sprijinite in implementarea manualului individualizat de management organizațional și planificare strategica.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846