sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

Un aspect esential reliefat de analiza de nevoi este necesitatea digitalizării măsurilor active de stimulare a ocupării pe piata muncii furnizate de OSC.

Un alt aspect esential reliefat este faptul ca marea majoritate a organizațiilor societății civile, organizații mici locale sau regionale, nu dispun de resursele financiare in vederea digitalizării activității prin dezvoltarea unor platforme digitale și nici nu dispun de resursele umane necesare pentru digitalizarea modului de lucru.

In acest sens prin intermediul proiectului avem in vedere satisfacerea celor doua nevoi. Intr-o
primă fază prin intermediul proiectului se va asigura infrastructura necesara procesului de digitalizare a activității prin intermediul platformei „Workpro“. Misiunea Workpro este de a dezvolta și de a oferi o platformă online unică, cuprinzătoare și ușor de folosit care să sprijine ONG-urile în eforturile lor de a furniza servicii de înaltă calitate pentru piața muncii. Scopul nostru este de a consolida capacitatea ONG-urilor de a forma, de a îmbunătăți și de a transforma viețile indivizilor, ajutându-i să-și găsească un loc de muncă, să-și dezvolte cariera și să devină cetățeni responsabili și activi în societate.

Din punct de vedere al serviciilor oferite platforma „Workpro“ va asigura: 1. Portal de Resurse și Informații Platforma Workpro oferă ONG-urilor un portal online bogat în resurse și informații utile. Acest portal include ghiduri, rapoarte de cercetare, studii de caz, analize de politici și alte materiale relevante care acoperă diverse aspecte legate de furnizarea de servicii pentru piața muncii. Resursele sunt actualizate periodic și sunt structurate în funcție de domenii-cheie, cum ar fi consiliere în carieră, dezvoltare de abilități și programe de pregătire pentru muncă.2. Platformă de cursuri online Unul dintre punctele forte ale Workpro este platforma sa de cursuri online. Aici ONG-urile sprijinte vor avea posibilitatea de a organiza propriile programe de formare profesionala in sistem on-line. 3. Asistență juridică și consultanță Workpro oferă asistență juridică și consultanță personalizată pentru ONG-uri. Aceasta include sfaturi cu privire la înființarea și înregistrarea organizației, raportarea fiscală, contractele de angajare și toate aspectele legale care vizează furnizarea de servicii pentru piața muncii. Echipa noastră de experți juridici este disponibilă pentru a răspunde la întrebări și pentru a oferi asistență la nevoie.4. Bursa de locuri de muncă și plasare de personal Platforma include o secțiune dedicată bursei de locuri de muncă, unde ONG-urile pot posta anunțuri despre oportunitățile de angajare pe care le oferă în comunitățile lor. De asemenea, există un sistem de plasare în muncă care facilitează potrivirea candidaților cu ONG-urile care caută talente pentru a-și extinde echipa. 5. Instrumente de monitorizare și evaluare Platforma oferă instrumente de monitorizare și evaluare care ajută ONG-urile să urmărească impactul serviciilor lor pentru piața muncii. Acest lucru permite organizațiilor să îmbunătățească continuu serviciile oferite și să demonstreze eficacitatea lor finanțatorilor și partenerilor. 6. Comunitate și schimb de experiență Workpro creează o comunitate online pentru managerii și reprezentanții ONG-urilor, membrilor si voluntarilor, unde aceștia pot împărtăși experiențe și să colaboreze în soluționarea provocărilor comune. De asemenea, facilităm schimburile de experiență și parteneriatele între ONG-uri și alte organizații. 7. Evenimente și webinarii – Platforma găzduiește evenimente online, webinarii și seminarii virtuale care acoperă subiecte relevante pentru ONG-uri și serviciile pentru piața muncii. Aceste evenimente oferă oportunități de învățare și networking pentru reprezentanții ONG-urilor. Totodată ONG -urile vor avea posibilitatea de a organiza propriile evenimente si webbinarii utilizand infrastructura pusa la dispozitie. 8. Resurse de dezvoltare organizațională Workpro pune la dispoziție resurse și instrumente pentru dezvoltarea organizațională a ONG-urilor. Acest lucru include planificarea strategică, guvernanța organizațională, gestionarea resurselor umane și dezvoltarea de parteneriate. In prima faza, expertul digitalizare activitate va colabora cu agentul economic care va fi selectat pentru dezvoltarea platformei in vederea adaptării continutului si functionalităților cu nevoile specifice ONG urilor. Ulterior punerii in faza de producție a platformei, cel târziu in luna 6 de implementare, expertul digitalizare activitate ONG va asista si asigura sprijin pentru cele 30 de organizații sprijinite in vederea transferului activității in format digital și anume digitalizare procese de formare profesionala organizate de ONG uri, digitalizarea proceselor de stimulare a ocupării forței de muncă (informare consiliere /mediere) digitalizarea proceselor de sprijin pentru dezvoltarea anteprenorială, etc. In același timp pentru asigruarea eficienței proceselor derulate la nivelul organizațiilor sprijinite se va avea in vedere derularea unui proces de monitorizare și evaluare a modului in care organizațiile sprijinite vor derula activitățile digitalizate- acest raport de evaluare individual realizat la nivelul fiecărei din cele 30 de organizații va fi baza pentru evaluarea creșterii capacității OSC prin digitalizarea activității. 

Documente utile pentru Consilierul de digitalizare activitate la nivel de ONG

1.Metodologia realizării măsurilor de sprijin in vederea digitalizării activității OSC și asigurarea infrastructurii necesare prin dezvoltarea platformei „Workpro“…descarcă

2. Ghid de realizare a platformei …descarcă

3. Metodologia de colaborare…descarcă

R.1.8 Utilizarea efectiva a platformei „Workpro“ de catre cele 30 de OSC sprijinite. 
R.1.5 Dezvoltarea și punerea in faza de producție /implementare a platformei „Workpro“.
R.1.7 Asigurarea accesului si utilizării platformei „Workpro“ pentru cele 30 de OSC sprijinite.
R.1.6 70 de persoane din grupul tinta, provenite de la cele 30 de OSC sprijinite, instruite in vederea utilizării platformei „Workpro“.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846