sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

Grup țintă

Grupul tinta al proiectului este structurat pe doua paliere: 
1. Un grup tinta 30 de asociatii si fundații, inclusiv federatii infiintate in conformitate cu
prevederile OG 26/2000 care au ca si obiect de activitate implementarea de măsuri specifice
pietei muncii (stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere, mediere pe piața
muncii, formare profesională a adulților ocupare pe cont propriu prin anteprenoriat,
stimularea dialogului civic pe piața muncii)
2. Un grup tinta compus din 70 de persoane fizice membri/specialisti ai partenerilor sociali
(asociatii/fundatii/federatii) care sunt: personal angajat al celor 30 de OSC sprijinite si
conform fisei postului au atributii specifice in domeniul pietei muncii/ voluntari ai celor 30
de OSC sprijinite cu atributii in domeniul pietei muncii/membri ai organelor de conducere
(consiliu director/adunare generală) a celor 30 de OSC sprijinite/persoane nominalizate de
cele 30 de OSC sprijinite in comisiile de dialog social/civic.

 

Metodologia de selecție a grupului țintă...descarcă

In ceea ce priveste implementarea activităților cu și pentru grupul tinta acestea pot fi impartite in 3 categorii distincte dupa cum urmează:

1) Categoria 1 vizeaza intarirea capacității a 30 de OSC uri in vederea implicării active si eficiente pe piata muncii prin :     

 • Consiliere/mentorat/Coaching pentru implementarea procedurii de management organizational si planificare strategica la nivelul fiecărui OSC;
 • Consiliere/mentorat/coacching pentru implementarea fluxurilor institutionale;
 • Asigurarea resurselor informaționale digitale pentru dezvoltarea organizatiei si asigurarea infrastructurii digitale necesare pentru derularea activităților/serviciilor proprii;
 • Asigurarea de sprijin si consiliere pentru dezvoltarea de programe de formare profesionala;
 • Asigurarea de sprijin si consiliere pentru dezvoltarea de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii;
 • Asigurarea de sprijin pentru dezvoltarea de programe de stimulare a ocuparii pe cont propriu prin anteprenoriat/anteprenoriat social;
 • Sprijin in vederea interconectării la nivel multiregional si transnational;
 • Formarea profesionala a minim 2 membrii/specialisti de la nivelul fiecărei OSC.

 

2) Categoria 2 de sprijin vizeaza nivelul de individ implicat in activitatea specifica a OSC prin
parcurgerea unui program de formare profesională de tip specilizare de 180 de ore cu recunoastere naționala in unul din domeniile: 

 • inspector resurse umane/referent resurse umane;
 • manager inovare;
 • consilier orientare in carieră.

In acest sens, cele 70 de persoane din grupul tinta vor beneficia de un program de formare profesionala care va asigura dobandirea de competente specifice activității in cadrul OSC intarind capacitatea OSC prin asigurarea de resurse umane califică dar asigurand in acelasi timp cunostintele si competentele necesare la nivel individual pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale pe termen mediu si lung.


3) Categoria 3 interventie la nivel de ecosistem/domeniu pietei muncii prin interconectarea actorilor relevanti (OSC, sindicate, patronate, institutii publice, camere de comert) la nivel multiregional in vederea asigurarii dezvoltarii unui sistem de informare si comunicare menit sa favorizeze identificarea de solutii si sa asigure totodata dezvoltarea unui sistem de colaborare/parteneriate la nivel multiregional pentru dezvoltara politici/programe/proiecte eficiente menite sa sprijine tinta de creștere a gradului de ocupare, in acelasi timp la nivel de ecosistem/domeniu se are in vedere deazoltarea unor servicii de stimulare a ocuparii prin diversificarea ofertei de servicii.

In ceea ce priveste beneficiile pentru grupul tinta ca urmare a participării active la activitățile
proiectului, aceste beneficii sunt incadrate pe 3 nivele dupa cum urmează:

1) Pentru cele 30 de OSC sprijinite beneficiile sunt date de cresterea capacității proprii prin:

 •  implementarea unui sistem de management performant bazat pe planificare strategica si
  implementarea de fluxuri institutionale optimizate;
 • digitalizarea activitatii proprii;
 • dezvoltarea de servicii specifice pietei muncii;
 • creterea relevanței organizatiei prin recrutarea de noi membri;
 • dezvoltarea competențelor personalului propriu;
 • interconectarea activitatii atat la nivel multiregional cat si la nivel transtanțional și dezvoltarea de oportunități de parteneriate.

2) Pentru cele 70 de persoane fizice din grupul tinta principalul beneficiu este dat de dobândirea de competențe certificate cu recunoaștere naționala in unul din domeniile resurse umane/management inovare/consiliere si orientare profesionala. Aceste competențe profesionale certificate vor asigura cresterea calității muncii prestate în cadrul OSC urilor din care aceste persoane provind dar vor deschide și noi oportunități de adaptare a propriului traseu profesional.

3) Beneficiile la nivel de piata muncii sunt date de dezvoltarea de noi furnizori de servicii specifice pe piata muncii si diversificarea serviciilor oferite. In acelasi timp prin intermediul
proeictului se dezvolta un ecosistem colaborativ de stimulare a parteneriatelor pentru ocupare si formare profesionala la nivel multiregional dar si transnațional.

  Pentru organizațiile interesate să se alăture grupului țintă al proiectului nostru, este esențial să înțeleagă diversitatea și potențialul surselor de venit disponibile pentru ONG-uri în România.

   Proiectul nostru vizează nu doar dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților organizaționale, ci și maximizarea oportunităților de finanțare, într-un mod sustenabil și eficient.

   Iată cum vă poate ajuta proiectul nostru să accesați și să valorificați aceste surse.

           Surse de venit și oportunități de finanțare 

 1. Cotizații ale membrilor. Vă încurajăm să stabiliți un sistem de cotizații pentru membri, care poate constitui o bază stabilă de venit periodic pentru organizația dvs. Acest sistem poate fi adaptat la nevoile și posibilitățile membrilor, oferind în același timp un sentiment de apartenență și angajament față de cauza comună.

 2. Donații individuale. Facilităm procesul de obținere a donațiilor de la persoane fizice și juridice, oferindu-vă instrumentele necesare pentru a comunica eficient impactul donațiilor asupra proiectelor dvs. și pentru a construi relații de lungă durată cu donatorii.

 3. Direcționarea a 3,5 % din impozitul pe salarii. Vom organiza ateliere pentru a vă instrui cum să încurajați persoanele fizice să direcționeze 3,5 % din impozitul pe salarii către organizația dvs., o metodă simplă și eficientă de a sprijini financiar ONG-urile.

 4. Sponsorizări de la companii. Proiectul nostru vă va ajuta să atrageți sponsorizări corporative, prin dezvoltarea unui pachet de parteneriat atrăgător și prin strategii de CSR (Corporate Social Responsibility) care să genereze beneficii reciproce.

 5. Granturi UE și locale. Vă oferim suport în pregătirea eligibilității organizației pentru accesarea fondurilor europene și a granturilor de la autorități publice românești, oferindu-vă know-how-ul și asistența necesară pentru a naviga cu succes procesul de aplicare și implementare.

 6. Parteneriate și granturi internaționale. Extindem orizonturile prin în pregătirea eligibilității organizației pentru identificarea și aplicarea pentru finanțări de la instituții guvernamentale străine și fundații internaționale, deschizându-vă astfel porțile către o rețea globală de suport financiar.

 7. Activități economice. Promovăm conceptul de social enterprise, încurajând ONG-urile să inițieze activități economice care să susțină misiunea organizației și să genereze venituri suplimentare, oferindu-vă consultanță și asistență în dezvoltarea acestora.

 8. Google Ad Grants. Vă asistăm în accesarea programului Google Ad Grants, care oferă până la 10.000 de dolari lunar pentru promovarea online, crescând astfel vizibilitatea proiectelor și inițiativelor dvs.

 9. Subvenţii (legea 34/1998). În conformitate cu Legea nr. 34/1998, asociațiile și fundațiile din România care au personalitate juridică și care gestionează unități de asistență socială au oportunitatea unică de a beneficia de subvenții guvernamentale. Aceasta reprezintă o resursă valoroasă de finanțare pentru organizațiile angajate în domeniul asistenței sociale, oferindu-le sprijin financiar semnificativ pentru a-și continua și extinde activitățile. Prin accesarea acestor subvenții, organizația dvs. poate obține resursele necesare pentru a face o diferență reală în comunitate, susținând programele și serviciile oferite persoanelor aflate în nevoie.

 10. Colaborări cu fundații private românești. În peisajul românesc, numărul fundațiilor private care își propun să susțină diverse categorii sociale și grupuri țintă este în creștere. Aceste entități oferă un sprijin vital prin burse individuale și finanțări pentru proiectele ONG-urilor. Un exemplar notabil este Fundația Soros, recunoscută pentru angajamentul său față de dezvoltarea comunităților. Prin proiectul nostru, dorim să facilităm accesul organizațiilor la aceste oportunități de finanțare, încurajând parteneriate productive cu fundații private care pot amplifica impactul acțiunilor voastre.

 11. Încurajarea antreprenoriatului social. Antreprenoriatul social se profilează ca o componentă vitală a strategiei financiare pentru orice ONG. Conceptul de social enterprise îmbină misiunea socială cu dinamismul antreprenorial, permițând organizațiilor să genereze venituri prin oferirea de servicii, bunuri sau alte activități economice. Această abordare nu doar că susține sustenabilitatea financiară, dar contribuie și la creșterea impactului social. În cadrul acestui proiect, ne propunem să vă oferim resursele, cunoștințele și suportul necesar pentru a explora și implementa modele de social enterprise, transformând astfel provocările în oportunități.

 12. Inițiative de crowdfunding prin implicarea comunității globale. Vă încurajăm să utilizați platformele de crowdfunding pentru a prezenta proiectele dvs. lumii întregi. Aceasta este o modalitate excelentă de a vă conecta cu susținători noi, care sunt gata să sprijine cauzele în care cred.

 13. Organizarea de evenimente de strângere de fonduri. Vă vom asista în planificarea și organizarea de evenimente caritabile, cum ar fi galas, competiții sportive sau licitații de artă. Aceste evenimente nu doar că strâng fonduri importante, dar și cresc vizibilitatea și conștientizarea în jurul cauzei dvs.

 14. Colaborări cu instituții educaționale. Vă vom ghida în stabilirea de parteneriate cu instituții educaționale pentru a oferi programe care aduc valoare atât comunității, cât și organizației dvs., generând venituri prin taxe simbolice pentru serviciile oferite.

 15. Crearea și vânzarea de produse promoționale. Vom lucra împreună pentru a dezvolta și comercializa produse promoționale, precum tricouri, căni și brățări, care nu doar că susțin financiar ONG-ul, dar și răspândesc mesajul și valorile dvs.

 16. Furnizarea de servicii de consultanță. Dacă aveți expertiză specializată, vă vom ajuta să oferiți servicii de consultanță organizațiilor sau companiilor, transformând cunoștințele dvs. într-o sursă de venit valoroasă pentru cauza dvs.

 17. Dezvoltarea de parteneriate strategice. Vă sprijinim în identificarea și negocierea de parteneriate corporative sustenabile, care promovează responsabilitatea socială și aduc beneficii reciproce.

 18. Acces la programul Google pentru Nonprofit. Vă vom îndruma în utilizarea eficientă a programului Google pentru Nonprofit, inclusiv Google Ad Grants, pentru a îmbunătăți vizibilitatea online și a atrage mai mulți susținători.

 19. Exploatarea spațiilor proprietate. Dacă dețineți spații neutilizate, cum ar fi săli de conferință sau birouri, vă vom arăta cum să le închiriați pentru evenimente sau activități externe, generând astfel venituri suplimentare.

      Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați expertul din cadrul proiectului :

  • Dna.Berechet Aurelia-Loredana
  • Expert recrutare noi membri și selecție grup țintă
  • Telefon: 0723.590.954
  • Email: aurelia.berechet@exino.ro

Procesul de identificare si selectie a grupului tinta este impărțit în două componente majore:
– Selectarea celor 30 de organizatii ale societății civile ce vor beneficia de sprijin;
– Selectarea celor 70 de membri/specialisti ai celor 30 de organizații ale societății civile ce
beneficiaza de sprijin.


1) Identificarea si selectarea celor 30 de organizatii ale societății civile ce vor beneficia de sprijin

Procesul de identificare si selectie a celor 30 de OSC care urmeaza sa fie sprijinite in cadrul proiectului vizeaza 3 etape: 

Prima etapa a procesului presupune derularea unei campanii de informare cu privire la oferta
proeictului pentru OSC. Aceasta prima etapa presupune informarea publicului larg si a
organizatiilor societății cilvile cu privire la oferta proiectului pentru OSC si beneficiile de care
se vor bucura cele 30 de organizații sprijinite. Scopul campaniei este acela de a asigura in
primul rand transparența procesului de identificare si selectie și asigurarea respectării
principiului elagalității de șanse și a nediscriminării. 
Depunerea efectiva a candidaturilor se va demara cel mai devreme la 45 de zile calendaristice
de la data publicarii primului anunt – astfel incat toate organizatiile interesate sa aibe timpul
necesar pentru realizarea dosarelor de candidatura.


A doua etapă presupune verificarea eligibilității prin verificarea documentelor statutare: 

 • act constutitiv
 • statut
 • hotărârea instanței de inființare si de modificare a actelor constitutive si a
  statutului
 • extras din registrul asociatiilor si fundațiilor

 

Pe baza acestei verificări se va stabilii eligibilitatea in grupul tinta.

Pentru a beneficia de sprijin organizatiile societății civile trebuie să indeplineasca următoarele criterii de eligibilitate:
1. Sa fie organizatii cu personalitate juridică incadrate in categoria asociatiilor și
fundațiilor, inclusiv federații, înființate în conformitate cu prevederile OG 129/2000
privind asociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare;
2. Să dețină sediul social in una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României
(Centru; Vest; Sud Vest Oltenia; Sud Munteania; Sud Est; Nord Est; Nord Vest);
3. In conformitate cu documentele statutare, valabile la momentul selecției în grupul țintă,
să demonstreze ca au ca și obiective implementarea de măsuri specifice peiței muncii (măsuri de stimulare a ocupării prin măsuri de informare, consliere profesională; mediere pe piața muncii; formarea profesională a adulților; ocuparea pe cont propriu prin anteprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii).

A treia etapă  al procesului de identificare si recrutare vizează selectia efectiva a OSC ce urmeaza sa beneficieze de sprijin. Acest proces, bazat in pe principiul primul venit primul servit, presupune realizarea unui interviu de selectie cu reprezentantul legal al OSC ce doreste sa beneficieze de sprijin.

In cadrul acestui interviu se va solicita OSC sa prezinte obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale organizatiei precum si care este motivatia pentru care doreste sa beneficieze de sprijin. In cadrul acestui interviu se vor discuta in mod concret elementele ce tin de serviciile de care OSC va beneficia in cadrul proiectului dar si elemente ce tin de obligatiile ce revin OSC in vederea dezvoltării de servicii specifice pentru piata muncii. Aceast interviu are rolul de a clarifica pentru ambele părți elementele ce tin de drepturi dar mai ales de obligatii.

In cadrul acestui interviu se va pune accentul pe măsurile pe care OSC urmeaza sa le
implementeze ca urmare a sprijinului primit dupa cum urmeaza:

 • Asumarea implementării unui sistem de management eficient bazat pe proceduri de
  management si planificare strategica precum si implementarea unui flux institutional
  eficient – dezvoltate prin proiect. Inclusiv acordarea accesului pentru expertii implicati
  in implementarea proeictului la toate documentele relevante pentru activitatea OSC;
 • Asumarea dezvoltarii la nivelul organizatiei a unor servicii specifice pietei muncii
  (Informare si consiliere profesionala; mediere pe piata muncii; formarea profesionala a
  adulților; stimularea ocupării prin anteprenoriat)
 • Asumarea digitalizării activităților pe piața muncii digitalizate si utilizarea platformei
  digitale dezvoltate prin proiect;
 • Asumarea criteriilor de evaluare a cresterii capacității organizationale. In vederea asigurarii implicării totale a OSC se va solicita ca Contractul de sprijin sa fie aprobat la
  nivel de adunare generală a asociației sau fundației. Scopul acestui interviu si implicit a semnării Contractului de sprijin este acela de a asigura coerența și eficiența procesului de selecție a celor 30 de OSC astfel incat sprijinul sa fie direcționat către organizații care își asumă în mod clar implicarea activă la proiect in vederea consolidării capacității de a furniza servicii pe piața muncii și de a stimula dialogul civic.


2) Identificarea si selectarea celor 70 de membrii/specialisti ai organizatiilor societății civile
A doua componenta a procesului de selecție este identificarea celor 70 de persoane fizice care vor face parte din grupul tinta al proiectului. Aceste 70 de persoane trebuie sa se incadreze in categoria de grup tinta membri/specialisti ai partenerilor sociali din cele 30 de OSC sprijinite.

Procesul de identificare si selectie va cuprinde următoarele etape:
1. Realizarea unei liste de propuneri din partea OSC sprijinit ce va fi transmisa catre Asociatia
Exino, impreuna cu documentele care atesta eligibilitatea persoanei in confromitate cu Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice si anume:

 • Are domiciliul sau resedinta in una din regiunile mai putin dezvoltate ale României
  (Centru, Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia; Vest; Nord Vest).
 • La data intrării in operatiune are 18 ani impliniti
 • Se incadreaza un una din următoarele categorii de persoane in cadrul unueia din cele 30
  de organizatii ale societății civile sprijinite prin proiect:
  – personalul angajat al asociațiilor/fundațiilor/federațiilor și are atribuții, conform
  fișei postului, în domeniul pieței muncii;
  – voluntari ai asociațiilor/fundațiilor/federațiilor cu atribuții în domeniul pieței
  muncii;
 • Este membru al organelor de conducere (consiliu director/adunarea generala) a unei
  asociații/federații/fundații ce are printre obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii;
 • Este membru al unei comisii de dialog/social sau civic nominalizat/la propunerea
  unei asociații/federații/fundații ce are printre obiective implementarea de măsuri
  specifice pieței muncii.

 

Expertul derulare campanie de recrutare noi membri analizeaza propunerile venite si formuleaza observatii pe doua paliere:

palierul 1 – eligibilitatea persoanei conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice;

palierul 2 – relevanta persoanei din perspectiva pozitiei ocupate in cadrul OSC sprijinit in corelare cu planul de dezvoltare al OSC prin prioritizarea persoanelor care:

 • este membru al organelor de conducere a OSC.
 • este angajat in cadrul OSC pe funcții specifice pentru furnizarea de servicii pe piața muncii sau in departamentul voluntarilor.
 • este membru simplu, persoanelor care au demonstrat o activitate concereta in
  cadrul OSC din perspectiva serviciilor furnizate pe piata muncii.

 

Aceste observatii vor fi comunicate, de către Expertul de derulare campanie de recrutare noi membrii, conducerii OSC sprijinit.

Conducerea OSC sprijinit pe baza de decizie a comitetului director sau a adunarii generale
dupa caz (in functie de propriul statut) va nominiliza lista finală a persoanelor care vor face
parte din grupul tinta.

Grup țintă organizatii ale societatii civile:
1. Cerere de înscriere în grupul țintă…descarcă                                                                          2.Formular de înregistrare a organizației descarcă
3. Documente statutare (act constutitiv, statut, hotărârea instanței de inființare si de modificare a actelor constitutive si a statutului, extras din registrul asociatiilor si fundațiilor)
4. Contract de sprijin…descarcă

Grup țintă persoane fizice:
1. Cerere de înscriere în grupul țintă…descarcă                                                                                        2. Formular de înregistrare a persoanei fizice…descarcă.                                                             Notă: se va completa și semna de către participanți doar secțiunea A din acest formular, urmănd ca celelalte secțiuni să fie completate de expertul din cadrul proiectului.                         3. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal…descarcă
4. Declarație privind intenția de a participa la activitatile proiectului…descarcă                            5. Declaratie privind intentia de a participa activ la procesele pietei muncii…descarcă
6. Decizia conducătorului organizației de includere in grupul tinta…descarcă
7. Copie după cartea de identitate.
8. Copie după certificatul de naștere, căsătorie și divorț, după caz. 
9. Declarație de evitare a dublei finanțări…descarcă
10. Declarație de evitarea conflictului de interese și a incompatibilității…descarcă

11. Mecanismul de evaluare a monitorizării procesului de consolidare a capacității OSC…descarcă

Persoanele care intenționează să participe în proiect și care depun dosarele de candidatură își
manifestă implicit acordul să furnizeze datele cu caracter personale în vederea prelucrării și utilizării acestora pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului.

Toate persoanele care depun documentele solicitate și parcurg etapele proiectului sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de liderul de parteneriat si de catre partener, către Organismul Intermediar Regional sau către alte autorități competente în acest sens. 

Pentru întrebări legate de procesul de înscriere sau dacă aveți nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm să contactați expertul din cadrul proiectului :

 • Dna. Berechet Aurelia-Loredana
 • Funcție: Expert recrutare noi membri și selecție grup țintă
 • Telefon: 0723.590.954
 • Email: aurelia.berechet@exino.ro

Al treilea pas al procesului de identificare si recrutare va viza selectia efectiva a OSC ce urmeaza sa beneficieze de sprijin.

Acest proces, bazat in pe principiul primul venit primul servit, presupune realizarea unui interviu de selectie cu reprezentantul legal al OSC ce doreste sa beneficieze de sprijin.

In cadrul acestui interviu se va solicita OSC sa prezinte obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale organizatiei precum si care este motivatia pentru care doreste sa beneficieze de sprijin.

In cadrul acestui interviu se vor discuta in mod concret elementele ce tin de serviciile de care OSC va beneficia in cadrul proiectului dar si elemente ce tin de obligatiile ce revin OSC in vederea dezvoltării de servicii specifice pentru piata muncii.

Aceast interviu are rolul de a clarifica pentru ambele părți elementele ce tin de drepturi dar mai ales de obligatii.

In cadrul acestui interviu se va pune accentul pe măsurile pe care OSC urmeaza sa le implementeze ca urmare a sprijinului primit dupa cum urmeaza:
– Asumarea implementării unui sistem de management eficient bazat pe proceduri de management si planificare strategica precum si implementarea unui flux institutional eficient – dezvoltate prin proiect. Inclusiv acordarea accesului pentru expertii implicati in implementarea proeictului la toate documentele relevante pentru activitatea OSC;
– Asumarea dezvoltarii la nivelul organizatiei a unor servicii specifice pietei muncii (Informare si consiliere profesionala; mediere pe piata muncii; formarea profesionala a adulților; stimularea ocupării prin anteprenoriat).

– Asumarea digitalizării activităților pe piața muncii digitalizate si utilizarea platformei digitale dezvoltate prin proiect;
– Asumarea criteriilor de evaluare a cresterii capacității organizationale.

In vederea asigurarii implicării totale a OSC – se va solicita ca Contractul de sprijin sa fie aprobat la nivel de adunare generală a asociației sau fundației. Scopul acestui interviu si implicit a semnării Contractului de sprijin este acela de a asigura coerența și eficiența procesului de selecție a celor 30 de OSC astfel incat sprijinul sa fie direcționat către organizații care își asumă în mod clar implicarea activă la proeict in vederea consolidării capacității de a furniza servicii pe piața muncii și de a stimula dialogul civic.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846