sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

  După cum a reliefat analiza de nevoi una din prin problemele cu care se confuntă OSC este problema resursei umane implicate. In acest sens analiza de nevoi a reliefat faptul ca un mare număr din persoanele care activeaza in cadrul OSC nu detin competentele necesare dezvoltării unor servicii coerente si eficiente pe piata muncii.

 Se constată o standardizare, o uniformizare a modului in care OSC implementeaza măsuri pe piata muncii, fapt ce anumeaza/anihileaza dezvoltarea de măsuri/actiuni /proiecte cu un grad ridicat de inovare. In multe din cazuri se constată ca OSC -urile implementeaza aceleasi masuri, care mai ales in zona grupurilor vulnerabile si-au demonstrat ineficienta.

  Analiza de nevoi a reiterat 3 tipuri mari de competente necesare personalului/specialistilor din cadrul OSC, grupate dupa cum urmează:

1) Cunostinte de legislatie in domeniul pietei muncii/legislatia muncii.

2) Cunoștințe privind implementarea programelor de stimulare a ocupării.

3) Cunoștințe legate de dezvoltarea de programe cu un grad ridicat de inovare In acest sens, prin intermediul proiectului propunem la finanțare implementarea unor programe de formare
profesionala a membrilor/specialistilor din cadrul celor 30 de OSC sprijinite, 70 de persoane din grupul tinta, care sa dobândească competente in unul din cele 3 domenii mai sus amintite.

  In acest sens, fiecare din cele 70 de persoane din grupul tinta va beneficia de un curs de formare profesionala de tip specializare, derulat in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților in vederea dobândirii de competențe cu recunoaștere națională.

  In mod concret, Partenerul in proiect – Dast Training Center SRL va derula următoarele programe de formare profesională, de tip specializare:

1) Consilier orientare privind cariera – program de formare profesionala ce va fi urmat de un număr de 21 de persoane din grupul tintă in vederea dobândirii următoarelor competențe:  – Identifică nevoi de formare – Practică ascultarea activa – Evaluează experiența de învățare preliminară a elevilor și studenților – Realizează evaluarea educațională / profesională – Evaluează progresul realizat de clienți – Oferă consiliere în privința oportunităților de carieră – Încurajează autoanaliza clienților consiliați – Oferă asistență la căutarea unui loc de muncă – Susține clienții în ceea ce privește dezvoltarea personală – Monitorizează evoluțiile din domeniul educației – Cooperează cu personalul didactic – Furnizează informații legate de serviciile educaționale oferite de o unitate de învățământ – Organizează sesiuni de informare despre posibilitățile de studiu și orientare în carieră – Furnizează informații legate de programele de studiu

2) Manager inovare – program de formare profesionala ce va fi parcurs de un număr de 28 de persoane din grupul tinta pentru a dobândii următoarele competențe: – Elaborarea strategiei de inovare a organizatiei – Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a organizatiei – Coordonarea dezvoltarii profesionale a echipei – Coordonarea culegerii de idei creative – Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare – Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al organizatiei – Evaluarea procesului de inovare – Asigurarea continuitati procesului de inovare. 

3) Inspector/referent resurse umane – program de formare profesionala urmat de un număr de 21 de persoane din grupul tinta in vederea dobândirii următoarelor competențe: – Întocmirea documentelor de evidență a personalului – Gestionarea documentelor de evidență a personalului – Organizarea recrutării personalului – Întocmirea registrului general de evidență a salariaților – Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat – Administrarea bazei de date de evidență a personalului Din punct de vedere al modului de implementare a celor 3 programe de formare profesionala de tip specializare, acestea se deruleaza in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților.

  In acest sens Partenerul în proiect – Dast  Training Center SRL, furnizor autorizat de servicii de formare profesionala a adultilor, se va autoriza pentru derularea acestor 3 programe de formare.

  Cursul de formare profesionala de tip specializare se va derula pe o perioada de 180 de ore din care 60 de ore de teorie si 120 de ore de pregătire practica.

  Finalizarea programului de formare profesionala se va realiza printr-o sesiune de evaluare si certificare a competentelor – in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților.
  Ulterior procesului de evaluare se vor emite certificate cu recunoastere nationala.
  Avand in vedere faptul ca furnizorul de formare profesionala este partener in procesul de implementare a proiectului, in procesul de elaborare a materialelor de curs se va tine cont de faptul ca acestea trebuie sa fie adaptate nevoilor de crestere a capacității OSC in vederea furnizării de servicii pe piata muncii.

  In acest sens intregul material de curs va vi adaptat nevoilor specifice ale OSC si activităților/măsurilor implementate de OSC pe piața muncii. Un alt aspect esential ce trebuie mentionat este faptul ca in cadrul fiecărui program de formare profesionala va fi inserat un modul specific componentei de teme secundare si orizontale FSE+ dupa cum urmeaza: – Abordarea problematicii respectării principiilor egalității de șanse și nediscriminării – Abordarea problematicii accesului persoanelor cu dizabilități la servicii specifice pentru accesul pe piața muncii – Integrarea principiului dezvoltării durabile pe piata muncii – Dezvoltarea de servicii specifice pietei muncii in vederea tranzitiei la economie verde bazata pe competențe verzi.

  Din punct de vedere al resurselor implicate in implementarea activitatii, acestea urmeaza sa fie asigurate de catre Partenerul in proiect – Dast Training Center SRL si rambursate exclusiv
pe baza de costuri standard in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1060 /2021 si ale Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, doar pentru acele persoane din grupul tinta care finalizeaza cu certificat programul de formare profesionala.

  In ceea ce priveste modalitatea in care cele 70 de persoane din grupul tinta vor fi alocate pe cate un program de formare profesionala in parte. Acest proces se va realiza impreuna cu conducerea celor 30 de OSC sprijinite cu respectarea următoarelor principii:

– La un curs de formare profesionala nu vor participa mai mult de un reprezentant de la fiecare
OSC in parte. 

– Se vor analiza educatie si experienta fiecărei persoane din grupul tinta in parte pentru asigurarea coerentei programului de formare urmat cu experienta si educația anterioara. 

– Se va analiza programul de fromare urmat din perspectiva obiectivelor OSC din care persoana provine pentru asigurarea coerentei intre competentele dobandite si obiectivele de dezvoltare ale OSC. 

– Se va analiza programul de formare urmat din perspectiva rolului in organizatie a persoanei nominalizate.

  Intregul proces de analiza, va fi realizat la momentul selectării in grupul tinta a persoanei fizice – iar concluziile analizei vor fi prezentate conducerii OSC. Decizia privind programul urmat de fiecare persoana in parte va apartine, in final, conducerii OSC in raport cu propriile necesități de dezvoltare.

  In vederea asigurarii unui grad ridicat de calitate a programelor de formare si pentru asigurarea implicării si mobilizării grupului tinta, pe intreaga perioada de derulare a programului de formare se vor aplica măsuri de monitorizare a gradului de satisfactie a grupului tinta.

R.3.2 68 de persoane fizice care fac parte din grupul tinta al proiectului care au fost certificate. 

R.3.1 70 de persoane fizice care fac parte din grupul tinta al proiectului ce participa la programe de pregătire.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846