Valori și Principii

Valori

Principii

Egalitate

Principiul egalității este fundamental pentru Asociația Exino lucru pentru care o considerăm și un principiu după care ne ghidăm dar și o valoare pe care Exino o promovează și o inspiră asociaților săi.

Asociația se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Exino promovează o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.  

Progres

Exino promovează coeziunea economică, socială și teritorială, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului, respectarea și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.

Toate acestea duc la un progres social si economic constant și contribuie la bunăstarea comunităților și a membrilor săi.

Acțiune

Exino este dedicată demarării de evenimente, proiecte europene și evenimente asemenea care să susțină antreprenorialul roman. De aceea asociația se concentrează pe creștere durabilă și inteligentă care să faciliteze:

Rezultate

Rezultatele obținute ale asociației Exino, în parteneriat cu Uniunea Europeană, se traduc în sprijinul constant oferit antreprenorialului românesc care rodește afaceri de succes și contribuie la susținerea comunităților de afaceri din România.

Rezultatele obținute poartă o importanță aparte pentru noi întrucât se transformă în influențe de lungă durată, cum ar fi: