Valori și Principii

Valori

Principii

Egalitate

Principiul egalității este fundamental pentru Asociația Exino lucru pentru care o considerăm și un principiu după care ne ghidăm dar și o valoare pe care Exino o promovează și o inspiră asociaților săi.

Asociația se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Exino promovează o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.  

Progres

Exino promovează coeziunea economică, socială și teritorială, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului, respectarea și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.

Toate acestea duc la un progres social si economic constant și contribuie la bunăstarea comunităților și a membrilor săi.

Acțiune

Exino este dedicată demarării de evenimente, proiecte europene și evenimente asemenea care să susțină antreprenorialul roman. De aceea asociația se concentrează pe creștere durabilă și inteligentă care să faciliteze:

 • îmbunătățirea educației, încurajarea procesului de învățare și de îmbunătățire a competențelor.
 • creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul populației prin crearea de condiții favorabile inserției profesionale, în special pentru femei, tineri, persoane în vârstă sau necalificate și imigranți legali.
 • reducerea abandonului școlar, creșterea ponderii absolvenților de studii superioare sau echivalente în rândul populației.
 • reorientarea politicii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare, către domenii care prezintă provocări majore pentru societate precum schimbările climatice, utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populației, crearea de noi produse și servicii care să genereze creștere economică, noi locuri de muncă și să ajute la rezolvarea provocărilor de ordin social.
 • dezvoltarea societății digitale, utilizarea la scară largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor.
 • sprijin pentru studenți și stagiari să studieze în străinătate, pregătirea acestora pentru piața muncii, ameliorarea aspectelor legate de educație și formare.

Rezultate

Rezultatele obținute ale asociației Exino, în parteneriat cu Uniunea Europeană, se traduc în sprijinul constant oferit antreprenorialului românesc care rodește afaceri de succes și contribuie la susținerea comunităților de afaceri din România.

Rezultatele obținute poartă o importanță aparte pentru noi întrucât se transformă în influențe de lungă durată, cum ar fi:

 • înființarea, susținerea și dezvoltarea unor ecosisteme antreprenoriale de susținere a mediului de afaceri, care sa ofere oportunitatea de a crea și dezvolta noi afaceri.
 • dezvoltarea educației antreprenoriale și a formării profesionale pentru sprijinirea creșterii economice și a creării de noi societăți comerciale.
 • crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinzători prin facilitarea accesului la finanțare, acordarea de sprijin în etapele de dezvoltare ale afacerii, promovarea de noi oportunități de afaceri în era digitală, îmbunătățirea serviciilor de informare și de consultare, sprijin pentru transferul afacerii
 • dinamizarea culturii antreprenoriale prin încurajarea creării întreprinderilor de către grupurile demografice sub-reprezentate în mediul antreprenorial
 • sprijinirea eforturilor de creare a unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate