Scop și Obiective

SCOP

Asociația Exino are ca scop educația in afaceri prin promovarea respectării diversității si protejarea dezvoltării patrimoniului cultural romanesc.

  • Pentru a își îndeplini scopul, Exino se concentrează constant pe dezvoltarea capacităților individuale, de grup și colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.
  • Prin crearea unui Centru de Evaluare și Certificare a competențelor profesionale, Exino ajută la dezvoltarea antreprenorialului și a inovației în afaceri, astfel ajutând la dezvoltarea amplă a diverselor comunități.
  • Educația în afaceri este menită să sprijine și să acorde antreprenorilor oportunități profesionale și să creeze o comunitate răspândită teritorial de întreprinderi și oameni.

OBIECTIVE

  1. Dinamizarea culturii antreprenoriale prin încurajarea creării întreprinderilor de către grupurile demografice sub-reprezentate în mediul antreprenorial dezvoltarea educației antreprenoriale și a formării profesionale pentru sprijinirea creșterii economice și a creării de noi societăți comerciale.
  2. Înființarea, susținerea și dezvoltarea unor ecosisteme antreprenoriale de susținere a mediului de afaceri, care sa ofere oportunitatea de a crea și dezvolta noi afaceri.
  3. Dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității pentru stabilirea obiectivelor comune, conlucrarea și mobilizarea resurselor necesare pentru asigurarea unor oportunități antreprenoriale unice pentru toate grupele demografice.
  4. Creearea de programe și proiecte pentru dezvoltarea incubatoarelor și acceleratoarelor de    afaceri, clusterelor și hub-urilor și a mediilor care facilitează inovația.