Scop și Obiective

SCOP

Asociația Exino are ca scop educația in afaceri prin promovarea respectării diversității si protejarea dezvoltării patrimoniului cultural romanesc.

OBIECTIVE

  1. Dinamizarea culturii antreprenoriale prin încurajarea creării întreprinderilor de către grupurile demografice sub-reprezentate în mediul antreprenorial dezvoltarea educației antreprenoriale și a formării profesionale pentru sprijinirea creșterii economice și a creării de noi societăți comerciale.
  2. Înființarea, susținerea și dezvoltarea unor ecosisteme antreprenoriale de susținere a mediului de afaceri, care sa ofere oportunitatea de a crea și dezvolta noi afaceri.
  3. Dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității pentru stabilirea obiectivelor comune, conlucrarea și mobilizarea resurselor necesare pentru asigurarea unor oportunități antreprenoriale unice pentru toate grupele demografice.
  4. Creearea de programe și proiecte pentru dezvoltarea incubatoarelor și acceleratoarelor de    afaceri, clusterelor și hub-urilor și a mediilor care facilitează inovația.