Principii anticorupție

Politica anticorupție EXINO

Responsabilitatea noastră față de respectarea principiilor anticorupție din România este parte integrată a modelului nostru de afaceri. Partenerii externi, colaboratorii noștri, angajații, voluntarii, beneficiarii și toți cei care investesc și se implică în proiectele EXINO au responsabilitatea de a garanta integritatea imaginii asociației Exino.

Acest manual anti-corupție reprezintă principiile fundamentale și acțiunile imediate pe care Exino le implementează constant în abordarea asociației față de corupție.

O regulă de bază a Asociației Exino este că nici unui angajat, voluntar, partener,  asociat sau colaborator de orice fel nu îi este permis să înfăptuiască un abuz activ sau pasiv în scopul obținerii de avantaje financiare private sau orice alte beneficii.  Colaboratorii juridici Exino oferă asistență continuă atât asociației și membrilor săi cât și terților, abordând probleme legate de respectarea legislației în vigoare și respectarea acesteia.

Adițional pedepsei civile sau penale, în cazul neaplicării și/ sau nerespectării reglementărilor în vigoare, angajații, voluntarii, asociații Exino se vor confrunta și cu sancțiuni disciplinare în cazul nerespectării principiilor conținute în acest manual.

Consultați manualul de mai jos și Codul de etică (LINK CATRE PAGINA CODULUI DE ETICA) pentru informații adiționale legate de principiile și valorile Asociației Exino care stau la baza politicii anticorupție.

Dacă doriți să ne informați cu privire la o problem legată de nerespectarea procedurilor și standardelor Exino vă rugăm se ne contactați prin formularul de contact oferind următoarele detalii relevante: numele dumneavoastră și informațiile de contact (email, număr de telefon etc.) și o scurtă descriere a faptelor.

Informațiile legate de dvs. vor rămâne confidențiale, iar Exino se angajează să acorde atenția necesară și să controleze informațiile furnizate în cel mai scurt timp posibil. Dacă puteți și preferați să comunicați faptele în limba engleză puteți să faceți acest lucru de asemenea completând formularul de contact.

Mesajul dumneavoastră va fi procesat în cel mai scurt timp posibil și vi se va trimite o confirmare de primire, dacă informațiile lăsate în mesaj permit acest lucru.

Principiile Exino anti-corupție: